Thema naar overzicht

Lectoren

In een krappe 15 jaar is de lector uitgegroeid tot de spil van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Momenteel werken ruim 600 lectoren, samen met studenten, docenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan innovaties van de beroepspraktijk. Dit gebeurt binnen lectoraten, die bestaan uit één of meer lectoren ondersteund door een kenniskring (docent-onderzoekers en externe deskundigen). Lectoren zijn onderzoekers die opereren op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Door middel van praktijkgericht onderzoek leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en de innovatie van de beroepspraktijk.

Netwerk
Sinds 2007 is een landelijk netwerk actief van lectoren werkzaam aan hogescholen. Binnen dit netwerk is gewerkt aan de kwaliteitsontwikkeling en maatschappelijke positionering van lectoren en praktijkgericht onderzoek. In samenwerking met de Vereniging Hogescholen heeft dit Forum voor Praktijkgericht onderzoek een aantal publicaties en documenten ontwikkeld. Tussen 2011 en 2014 heeft dit Forum zich ontwikkeld tot een Vereniging van Lectoren, opgericht in december 2014. De Vereniging van Lectoren heeft als missie het bevorderen van praktijkgericht onderzoek door samenwerking ven lectoren. De Vereniging Hogescholen werkt nauw samen met de Vereniging van Lectoren.

Toekomst
De Vereniging Hogescholen heeft de ambitie om het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Hiervoor is een groei van het aantal lectoren en lectoraten noodzakelijk.


Gerelateerd nieuws

Missiegedreven innovatiebeleid centraal tijdens bijeenkomst Regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen

Actualiteit

“In het missiegedreven innovatiebeleid draait het om verbindingen maken en daar worden wij heel enthousiast van” vertelt Michaël van Straalen. De bestuursvoorzitter van Regieorgaan SIA opende op 7 oktober de jaarlijkse lunchbijeenkomst van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Zo’n 75 belanghebbenden en geïnteresseerden in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen schoven aan.

Lees meer

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Actualiteit

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Landelijke data praktijkgericht onderzoek gebundeld in atlas

Actualiteit

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft donderdag 19 april het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact in ontvangst genomen. Met deze atlas, die in samenwerking met Regieorgaan SIA is gemaakt, geeft de Vereniging Hogescholen vorm aan de ambitie om overzicht te bieden aan hogescholen en onderzoekers ter bevordering van verdere onderlinge afstemming en samenwerking. Zodat op die manier meer focus en massa van praktijkgericht onderzoek ontstaat.

Lees meer