Thema naar overzicht

Lectoren en onderzoekscultuur

Lectoren zijn nu zo’n twintig jaar actief in het hbo. In de eerste jaren hiervan hebben hogescholen moeten pionieren; ontdekken en uitvinden wat een lector en lectoraat voor hun instelling kon betekenen. Lectoren konden dan ook met uiteenlopende opdrachten van start gaan bij een hogeschool. Bijvoorbeeld het verbinden van de hogeschool met de buitenwereld of het vernieuwen van het onderwijs.

Ontwikkeling lectoraten en profiel lector
Maar deze tijd van ‘laat duizend bloemen bloeien’ hebben hogescholen inmiddels achter zich gelaten. Er is een duidelijk beeld wat praktijkgericht onderzoek is, waar het aan moet voldoen en welke eisen dit stelt aan de professionals die dit onderzoek uitvoeren en leiden. Zo is er een duidelijk en eenduidig beeld van wat er van een lector wordt verwacht en is de lector sinds 2017 wettelijk verankerd aan het hbo. Daarnaast is het profiel van de lector het afgelopen jaar geactualiseerd. In ons visiedocument 'Ontwikkeling van het lectoraat' gaan wij in op de ontwikkeling van lectoraten en het profiel van een de lector.  

Deltapremie
Om het belang van lectoren te onderstrepen reiken Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen elke twee jaar twee Deltapremies uit. De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Per lector en zijn of haar onderzoeksgroep is een premie van maximaal € 500.000 beschikbaar. 

Onderzoekscultuur
Naast het aantal lectoraten groeit ook de onderzoekscultuur binnen de hogescholen. Steeds meer docenten participeren in onderzoek en ronden daarmee ook een promotie af. Ook is er vanuit Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) een solide tweede geldstroom georganiseerd. Daarnaast betrekken hogescholen steeds meer netwerkpartners in hun onderzoeksactiviteiten.

Toekomstbeeld
De focus in de ontwikkeling verschuift daarom van de fundamenten bouwen naar professionalisering en vernieuwing van het praktijkgericht onderzoek. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de werking van praktijkgericht onderzoek zelf, maar ook voor de doorwerking van het onderzoeksproces in het onderwijs door hogescholen en de invloed daarvan op de beroepspraktijk. De publicatie ‘Verkenning toekomst praktijkgericht onderzoek’, een gemeenschappelijke verkenning door het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en het Regieorgaan SIA, schetst onder meer een toekomstbeeld voor het praktijkgericht onderzoek.

Cijfers
De website van het Rathenau Instituut bevat een overzicht van de actuele cijfers over praktijkgericht onderzoek.
 


Contactpersoon

Frank van der Zwan Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Missiegedreven innovatiebeleid centraal tijdens bijeenkomst Regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen

Article

“In het missiegedreven innovatiebeleid draait het om verbindingen maken en daar worden wij heel enthousiast van” vertelt Michaël van Straalen. De bestuursvoorzitter van Regieorgaan SIA opende op 7 oktober de jaarlijkse lunchbijeenkomst van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Zo’n 75 belanghebbenden en geïnteresseerden in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen schoven aan.

Lees meer

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Article

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Meer informatie