Actualiteit

Missiegedreven innovatiebeleid centraal tijdens bijeenkomst Regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen

“In het missiegedreven innovatiebeleid draait het om verbindingen maken en daar worden wij heel enthousiast van” vertelt Michaël van Straalen. De bestuursvoorzitter van Regieorgaan SIA opende op 7 oktober de jaarlijkse lunchbijeenkomst van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Zo’n 75 belanghebbenden en geïnteresseerden in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen schoven aan.

Regieorgaan SIA investeert fors
“Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen is waar bruggen worden gebouwd”, vervolgt Van Straalen. “Tussen de hogeschool en het mkb, bijvoorbeeld. Maar ook tussen onderzoeksinstituten en overheidsorganisaties. Het missiegedreven innovatiebeleid stimuleert dit en daar gaat Regieorgaan SIA graag in mee. Daarom investeren we de komende jaren 18 miljoen euro in financieringsregelingen direct gerelateerd aan de missies.”

Om de noodzakelijke nauwe samenwerking tussen fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek verder vorm te geven, hebben Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen en TNO samenwerkingsafspraken gemaakt. De afspraken werden tijdens de opening van de lunchbijeenkomst bekrachtigd met een handdruk tussen de drie partijen. (Foto: links Peter Werkhoven (TNO), rechts Michaël van Straalen, SIA)

Vier lectoren, vier missies
De bijeenkomst stond verder volledig in het teken van praktijkgericht onderzoek op 4 missies: veiligheid; landbouw, water en voedsel, energietransitie en duurzaamheid; en gezondheid en zorg. Per missie vertelde een lector van een hogeschool over het onderzoek dat zij of hij doet en hoe dat bijdraagt aan de innovatie van Nederland. De gasten werden gevraagd actief met de lector mee te denken over zij hun onderzoek nog verder kunnen brengen. Zoals met nieuwe samenwerkingen of een andere manier van toenadering zoeken tot een belangrijk publiek of markt.

 
Joost Stronkhorst is lector Building with Nature aan de HZ University of Applied Sciences. Hij doet onderzoek naar op de natuur gebaseerde oplossingen tegen kusterosie en zeespiegelstijging.   Marian Adriaansen is lector Innovatie in de Care aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Haar onderzoek draait om de inzet en acceptatie van technologie in de (mantel)zorg, bijvoorbeeld om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen.
     
 
Mieke Oostra is lector Nieuwe Energie in de Stad aan de Hogeschool Utrecht. Haar onderzoek focust op de energietransitie in de gebouwde omgeving. Ze brengt mens, techniek en omgeving samen.   Rutger Leukfeldt is lector Cybersecurity in het Mkb aan de Haagse Hogeschool. Hij focust in zijn onderzoek op de menselijke kant van cybersecurity, op slachtoffers en op daders, in het midden- en kleinbedrijf.

U vindt op deze site leest u alle verhalen van de lectoren over hun onderzoek.

Praktijkgericht onderzoek parel hbo
Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, sloot de bijeenkomst af. Hij benadrukte de kracht en waarde van het praktijkgericht onderzoek. “Praktijkgericht onderzoek is echt de parel van het hbo. Het is er niet alleen voor en door hogescholen, het is een reactie op de vraagstukken uit de maatschappij. We hebben de taak het onderzoek samen verder te brengen.” (Foto: Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen)


SIA-congres 'Onderzoek in uitvoering' - 14 november 
Op 14 november 2019 vindt het SIA-congres plaats in Nieuwegein met als thema: onderzoek in uitvoering. Een dag vol inspirerende workshops, lezingen, debatten en ontmoetingen waarin alles draait om praktijkgericht onderzoek. Lees meer of schrijf je in!

Gerelateerd

Hbo versterkt onderzoeksamenwerking met Indonesië

Article

Tijdens de tweede WINNER-conferentie (van 26 tot en met 28 oktober 2021), kwamen de vele facetten van onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen Nederland en Indonesië aan bod. Vooral op het gebied van toerisme, watermanagement en landbouw werkt het Nederlandse hbo samen met Indonesische partners. Of het om ‘living labs’ of ‘pressure cookers’ gaat, de lokale vraag ligt steeds aan de basis van praktijkgericht onderzoek. 

Lees meer

Goede regionale samenwerking mbo - hbo bepaalt succes Associate degree

Article

De eerste landelijke Associate degree conferentie, die vandaag plaatsvindt, illustreert prachtige voorbeelden van regionale samenwerking die het succes van de Associate degree mede bepalen. Ton Heerts, voorzitter van de MBO-raad, en Jan Bogerd, portefeuillehouder Onderwijs van de Vereniging Hogescholen, bevestigden deze samenwerking met een gezamenlijk convenant. “Dit convenant is een stimulans voor verdere regionale samenwerking. Laten we vooral van elkaars expertise, kennis en ervaring gebruik maken”, aldus Jan Bogerd.

Lees meer

Intentieverklaring Integraal Veiligheidsbeleid HO

Article

Vandaag is, tijdens de conferentie Safe en Open, namens de Stuurgroep IV-HO, het dossier “Integrale Veiligheid” overgedragen door Marjolein Jansen (VU) en Ron Bormans (HR) aan de Vereniging Hogescholen en VSNU. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, en Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, hebben vervolgens hun gezamenlijke ambities voor de toekomst uitgesproken. Directeur-Generaal Hoger Onderwijs Marcelis Boereboom reageerde hierop namens het ministerie van OCW. De intensievere samenwerking is tijdens deze conferentie bekrachtigd door het gezamenlijk ondertekenen van een intentieverklaring.

Lees meer