Opleidingsprofielen

Voor elke opleiding, aangeboden door meer hogescholen, is door het landelijk opleidingsoverleg een profiel opgesteld. Zie hieronder de verschillende profielen per sector. Voor het opstellen van een (landelijk) opleidingsprofiel is een procedure vastgesteld (voer 'procedure' in bij 'Zoeken' rechtsboven).

Filter de profielen
Opleiding
B Orthoptie
B Psychomotorische therapie en bewegingsagogie
B Tandprothetiek
B Toegepaste gerontologie
B Vaktherapie
B Verloskunde
B Voeding en diëtetiek
M Advanced health informatics practice
M Advanced nursing practice
M Critical care
M European msc in occupational therapy
M Fysiotherapie en innovatie in beweegzorg
M Fysiotherapie en wijkgerichte beweegzorg
M Gezond gedrag en leefomgeving
M Gezondheidsinnovatie
M Ggz- verpleegkunde (ggz-v)