Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Psychomotorische therapie en bewegingsagogie

Betrokken werkveld en overige informatie
De opleiding heeft een werkveldcommissie.

Overleg(gen) en contactpersonen


Opleidingsprofielen

Hogescholen