Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Vaktherapie

Betrokken werkveld en overige informatie
In het document ‘Vele takken één stam’ heeft de sector hsao haar (sociaal-agogische) domeincompetenties vastgelegd. Dit document is een kader voor alle bacheloropleidingen die zich beschouwen als sociaal-agogische opleiding, waaronder de bachelor Creatieve Therapie.

Binnen de kaders van ‘Vele takken, één stam’ en de landelijke opleidingsprofielen – is een Landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker ontwikkeld. In dat document zijn landelijke afspraken vastgelegd over onder meer de inhoud, niveau en omvang van het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker. Hogescholen die één of meerdere sociaal-agogische opleidingen verzorgen, zijn niet verplicht het uitstroomprofiel aan te bieden, maar als een hogeschool daartoe overgaat, gelden de afspraken die in het document ‘Landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker’ zijn vastgelegd.

Overleg en contactpersoon


Opleidingsprofielen

Hogescholen