Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Tuinbouw en akkerbouw

Betrokken werkveld en overige informatie
De koepelorganisaties LTO Nederland, ZLTO, LTO Noord en LLTB zijn bij het tot stand komen van de opleiding betrokken.

Contactpersoon


Opleidingsprofielen

Hogescholen