Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Tuinbouw en akkerbouw

Betrokken werkveld en overige informatie
De koepelorganisaties LTO Nederland, ZLTO, LTO Noord en LLTB zijn bij het tot stand komen van de opleiding betrokken.

Contactpersoon
Landelijk Opleidingsoverleg Tuinbouw en Akkerbouw / Tuinbouw & Agribusiness


Opleidingsprofielen

Hogescholen