Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Ocean technology

Betrokken werkveld en overige informatie
Het profiel is in 2016 herzien en gevalideerd met de Klankbordgroep Ocean Technology. Binnen deze klankbordgroep zijn bedrijven uit de sector, de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine, Rijkswaterstaat en de Vereniging van Waterbouwers vertegenwoordigd.  Vanwege het feit dat de opleiding uniek is, is er is geen landelijk opleidingsoverleg.

Overleg(gen) en contactpersonen


Opleidingsprofielen

Hogescholen