Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Maritiem officier

Betrokken werkveld en overige informatie
Door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart (FWZ), tegenwoordig Nautilus International, is in oktober 2003 een beroepsprofiel voor de functie van Maritiem Officier opgesteld en goedgekeurd. Dit profiel is, in overleg met het HBO cluster Maritiem Officier, herzien en opnieuw gevalideerd in 2009, waarbij ook de Vereniging van Waterbouwers is betrokken.

Overleg(gen) en contactpersonen


Opleidingsprofielen

Hogescholen