Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Bestuurskunde/overheidsmanagement

Betrokken werkveld en overige informatie
Via de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen en het landelijk opleidingsoverleg.

Overleg(gen) en contactpersoon

  • Landelijk Opleidingsoverleg Bestuurskunde/Overheidsmanagement
  • voorzitter: Jikke Verheij

Opleidingsprofielen

Hogescholen