Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Bedrijfskunde en agribusiness

Betrokken werkveld en overige informatie
Werkveldcommissie komt twee maal per jaar bij elkaar. Aanwezig naast werkveld zijn teamleider en kerndocenten. In het kader van Koersen op de Toekomst zijn competenties op 3 niveaus vastgesteld en besproken met werkveld.

Overleg(gen) en contactpersonen

  • Landelijk Opleidingsoverleg Bedrijfskunde en Agribusiness

Opleidingsprofielen

Hogescholen