Publicaties / Thema's

Fieldlabs en kenniscentra gericht op ondernemerschap

Een fieldlab is belangrijk in een innovatieve economie: locaties waar ondernemers en kennisinstituten elkaar ontmoeten om technologische oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, te testen, te implementeren en toe te passen. Een Fieldlab versterkt bovendien verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op specifieke smart industry thema’s. We zetten een aantal voorbeelden op een rij.


Fontys Hogescholen e.a.: Fieldlabs voor sport, vitaliteit en technologie
De sportfieldlabs binnen het Cluster Sports & Technology vormen de verbinding naar de eindgebruiker in het veld. Het zijn laboratoria in de praktijk, dichtbij de burger, de sport, sporters en de leefomgeving. Bedrijven en kennisinstellingen werken op zo’n locatie nauw samen met de sport en (semi)overheden binnen het bedenken, ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, faciliteiten en interventies. De sportfieldlabs vormen zo een broedplaats voor innovaties en nieuw ondernemerschap. Lees meer


HAN University of Applied Sciences: Innovatiecentrum De Steck
Maandagochtend 10 uur. In het centrum van Doetinchem is het stil. In de Raadhuisstraat rijdt een enkele auto. Maar wie aan diezelfde Raadhuisstraat bij Innovatiecentrum De Steck naar binnen gaat, stapt een andere wereld in. Hier ontmoeten ondernemers, onderzoekers en studenten elkaar om te werken aan duurzame innovatie. Lees meer


Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen: Zernike Campus
Meer dan 4000 onderzoekers en medewerkers en een paar honderd ondernemers werken hier aan innovatieve oplossingen die de toekomst nodig heeft. De focus ligt op energie, chemie, life sciences en big data. Dagelijks ontwikkelen ruim 35000 studenten zich hier tot professionals bij de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Voor de circa 150 bedrijven vormen de hightech faciliteiten en de samenwerkingsmogelijkheden een uitstekende voedingsbodem voor hun producten en diensten. Lees meer


Hogeschool Leiden: ’t Leids Education Fieldlab (LEF)
‘t LEF heeft de ambitie om onderwijsprofessionals uit de verschillende sectoren (po-vo/mbo-ho) samen te brengen op verschillende kernactiviteiten, zoals onderwijs verzorgen, leraren opleiden, innoveren, praktijkonderzoek doen en leidinggeven elkaar te laten ontmoeten en met elkaar te verbinden.  Lees meer


Hogeschool Rotterdam: Kenniscentrum Business Innovation - Onderzoekslijn 'Entrepreneurial Economy'
Hoe kunnen mkb-bedrijven hun positie versterken en inspelen op grote veranderingen in hun omgeving? In deze onderzoekslijn wordt onderzoek gedaan naar succesfactoren van startende ondernemers (vaardigheden, markten en faciliteiten – van durfkapitaal tot incubators). Met betere kennis van de werking van succesfactoren kan de slagkans van starters worden vergroot. Ook kijken wij naar hoe maatschappelijke organisaties ondernemerschap kunnen ontwikkelen. Lees meer


Hogeschool van Amsterdam: Fieldlab Ondernemend participeren vanuit de wijk
"Hoe kan een duurzame ondersteuningsstructuur in de wijk voor kleinschalig ondernemerschap en ondernemend participeren gecreëerd worden?, hoe kunnen er werkzame interventies in de wijk plaatsvinden voor toeleiding naar werk en ondernemerschap?" Binnen dit project zal er een relatie gelegd worden met cultuuromslag. Lees meer


Saxion: Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie 
We zijn onderweg naar een Circulaire Economie. Nederland moet in 2050 ‘circulair’ zijn. Om de transitie te realiseren is innovatie nodig in technologie, producten, diensten en businessmodellen. Saxion start het Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM) met als doel deze transitie voor bedrijven te faciliteren met interdisciplinair toegepast onderzoek en het delen van praktische kennis. Lees meer


Naar homepage Ondernemerschap


De Vereniging Hogescholen ondersteunt de kennisdeling tussen de hogescholen over het thema ondernemerschap en hogescholen. Voor voorbeelden verwijzen wij door naar pagina's op de websites van hogescholen. Heeft u een interessant voorbeeld van een fieldlab of kenniscentrum? Neem dan contact op met Melissa Keizer, beleidsadviseur Vereniging Hogescholen.


Gerelateerde artikelen