Publicaties / Thema's

Ondernemerschapsregelingen en onderwijsaanbod

Regelingen ter bevordering van ondernemerschapsonderwijs en -onderzoek 

O2Lab - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Meer en beter ondernemerschap in het onderwijs. Dat is waar O2LAB samen met ondernemers, docenten en leerlingen aan werkt. O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs. Ondernemende mensen nemen sneller zelf de regie in hun werk en loopbaan. Zij zien kansen, pakken nieuwe ideeën op en weten zo waarde voor zichzelf en anderen te creëren. De samenleving vraagt in toenemende mate om deze mindset en vaardigheden. Het streven is dat onderwijs en bedrijfsleven daarin meer gaan samenwerken.

Deze website bevat veel interessante informatie. Bijvoorbeeld het drijfverenonderzoek 'Jongeren en ondernemerschap' en starten ze na de zomer 2020 met een campagne voor ondernemend onderwijs en ondernemerschapsonderwijs. O2Lab heeft ook een eigen nieuwsbrief.

Take-off hbo - SIA
Jouw innovatieve idee kan de oplossing zijn voor een maatschappelijke uitdaging. Maar is het ook haalbaar en kun je er echt impact mee maken? Take-off hbo, een regeling van het regeling van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, biedt je de financiële ruimte om een haalbaarheidsstudie uit te voeren en de technische en economische kansen en risico’s in kaart te brengen.

RAAK-mkb - SIA
De regeling RAAK-mkb financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

Topondernemerschapsregeling en startup leningenfonds
Veel scholen kennen een eigen topondernemerschapsregeling en bijvoorbeeld een startup leningenfonds. Geef als hogeschool aan als je wilt dat we hiernaar verwijzen. Er is een aantal hogescholen die koplopers in ondernemersland genoemd kunnen worden. Het betreft bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogescholen, Saxion, HAS Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool voor de Kunsten, en Windesheim.

Memorandum van Overeenstemming tussen de Vereniging Hogescholen en StartupDelta
Download


 
Ondernemerschapsonderwijs: aanbod bekostigde opleidingen gericht op ondernemerschap

Associate Degree

  • Ad Ondernemen (ISAT-code: 80080): Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Windesheim
  • Ad Ondernemerschap & Retailmanagement (ISAT-code 80010): Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, NHL Stenden, Saxion

Bachelor

  • B Ondernemerschap & Retailmanagement (ISAT-code: 35523): Avans Hogeschool, De Haagse Hogeschool, HAN University of Applied Sciences, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, NHL Stenden, Saxion, Windesheim
  • B Theologie met de module Levensbeschouwelijk ondernemerschap: Christelijke Hogeschool Ede, Windesheim

Daarnaast hebben veel hogescholen cursussen, modules en minoren op het gebied van ondernemerschap. Omdat deze niet in CROHO-register zijn geregistreerd, is het voor de Vereniging Hogescholen niet mogelijk hier een totaalbeeld van te geven. Dit geldt ook voor bacheloropleidingen die een afstudeerrichtingen ondernemerschap hebben (zoals bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Commerciële Economie). Afstudeerrichtingen zijn ook niet in het CROHO-register zichtbaar. 

Voorbeeld:  Topklas Ondernemen-traject HAS Hogeschool
HAS Hogeschool biedt studenten het Topklas Ondernemen-traject aan. Zij krijgen daarbij de gelegenheid om in het 4e jaar van de bachelor opleiding een eigen onderneming op te zetten. Het maakt niet uit welke opleiding de student aan HAS Hogeschool volgt. Bij elke opleiding is het mogelijk om in plaats van het reguliere afstuderen via een bedrijfsopdracht het afstudeertraject Topklas Ondernemen te volgen. Lees meer

Kies Op Maat
Studenten willen maatwerk als het om hun studie gaat, en studeren buiten de eigen instelling maakt dit mogelijk. Kies Op Maat voorziet hierin. Met Kies Op Maat, onderdeel van SURF, kunnen studenten minoren en vakken volgen op een andere dan de eigen hogeschool of universiteit. Kies Op Maat biedt een breed onderwijsaanbod van ruim 30 Nederlandse onderwijsinstellingen. Op deze website wordt het gezamenlijke onderwijsaanbod gepresenteerd. Studenten melden zich via de website eenvoudig aan voor een minor of vak bij een andere onderwijsinstelling. Lees meer


Naar homepage Ondernemerschap


De Vereniging Hogescholen ondersteunt met deze pagina de kennisdeling tussen de hogescholen over het thema ondernemerschap en hogescholen. Voor de inhoud van de pagina's waarnaar wordt verwezen is de betreffende organisatie verantwoordelijk.


Gerelateerde artikelen