Publicaties / Sectoren

Brancherapport Praktijkgericht onderzoek 2021

De groei van het praktijkgericht onderzoek hogescholen zet door. De totale omvang na het praktijkgericht onderzoek door hogescholen is in 2020 gestegen tot respectievelijk 280 miljoen euro en ruim 6.500 onderzoekers, met een totale onderzoeksinzet van ongeveer 2.350 fte. Ook het totaal aantal gepromoveerden in het hbo is verder toegenomen, tot meer dan 1.800. Het aantal promovendi bleef ongeveer gelijk, op ruim 800. Dat blijkt uit de Brancherapport Praktijkgericht Onderzoek 2021, samengesteld door de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek (CEKO).

Hogescholen hebben een gezamenlijk kader opgesteld voor de kwaliteitsbeoordeling van het praktijkgericht onderzoek dat zij verrichten. Voor de periode 2016-2022 is dit vastgelegd in het Brancheprotocol Praktijkgericht Onderzoek 2016-2022, beter bekend als het BKO. Een jaarlijkse rapportage door de CEKO is onderdeel van het BKO. In dit Brancherapport Praktijkgericht onderzoek evalueert CEKO de werking van het BKO en doet aanbevelingen ter verbetering. In het Brancherapport Praktijkgericht Onderzoek 2021 wordt aandacht besteed aan de laatste aanbevelingen van de huidige CEKO. 

In juni 2022 is het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2023-2028 officieel vastgesteld. Hierin is gekozen voor een ontwikkelgerichte insteek. De CEKO krijgt een sterkere adviesrol en wordt aangevuld met deskundigheid uit de hogescholen. Bovendien gaat de beoordeling in de visitatierapporten van een vierpuntsschaal naar een driepuntsschaal. Zo staat ontwikkeling vooraan en blijft er ruimte voor de context van de onderzoekseenheden. De periode van het huidige BKO is ook een afsluiting van de CEKO. Dit najaar wordt een nieuwe CEKO vastgesteld. 


Gerelateerde artikelen