Publicaties / Sectoren

Groen Welbevinden: Sectorplan Agro & Food 2024-2028

Transitiegericht onderwijs en onderzoek
Onze samenleving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Klimaatverandering, de circulaire economie, biodiversiteit of voedselzekerheid. Hoe geven de groene hogescholen hier antwoord op? Aeres Hogeschool, HAS green academy, Van Hall Larenstein en Inholland Agri, Food & Lifesciences hebben dit vastgelegd in het nieuwe sectorplan Agro & Food 2024-2028. Zij hebben cruciale expertise in de domeinen Agro & Food, Water en Natuur en Leefomgeving. Door het opleiden van jonge professionals in transitiegericht onderwijs en praktijkgericht onderzoek, zijn zij samen in staat om tot innovatieve oplossingen te komen.


Méér met elkaar optrekken in maatschappelijke vraagstukken
De groene hogescholen geven een sprekend voorbeeld van méér samenwerken, zowel met elkaar als met de sector en de regio. Het sectorplan is ontwikkeld door het Sectoraal Adviescollege (SAC) Agro & Food, waarin de vier groene hogescholen zijn vertegenwoordigd. In verschillende bijeenkomsten zijn het Bestuurlijk Overleg Groene Hogescholen (BO-GH), lectoren, directeuren en docenten van hogescholen betrokken. Ook Groenpact, het bedrijfsleven en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn bevraagd over de rol en kansen voor de sector. 

Praktijkgericht onderzoek heeft in het sectorplan een prominente plek. De resultaten daarvan worden gebundeld in het Centre of Expertise (CoE) Groen. Uniek is het innovatieplatform Groenpact, waarop de gehele beroepskolom is aangesloten van vmbo, mbo, hbo en wo. Samen met brancheorganisaties, het bedrijfsleven en het ministerie zet de beroepskolom zich in voor een sterk kennis- en innovatiesysteem. De groene hogescholen lopen voorop in hun samenwerking met het ministerie. Ze laten de noodzaak en positieve impact zien van méér met elkaar optrekken. 

Samen op expeditie voor een duurzame samenleving
Zowel nationaal als wereldwijd heeft onze groene en blauwe sector een unieke positie. Tot op het niveau van de wereldeconomie: door de innovatieve benadering van duurzaamheid en milieubescherming. Ook door internationale samenwerking en initiatieven voor bijvoorbeeld een veerkrachtig voedselsysteem of het behoud van natuurlijke hulpbronnen. De ambities van de groene hogescholen zijn dan ook stevig. In vijf expedities werken zij in de komende periode nog intensiever samen:

 1. Onderzoeksinfrastructuur: de hogescholen werken gezamenlijk aan een portfolio van praktijkgericht onderzoek, dat nauw aansluit bij de maatschappelijke vraagstukken. De resultaten daaruit integreren zij in het onderwijs.
   
 2. Onderwijsportfolio: de groene hogescholen werken samen aan een doelmatig en toekomstgericht opleidingsaanbod, dat ons in staat stelt om de maatschappelijke opgaven aan te pakken. Dat doen zij onder meer door vakinhoudelijke disciplines te verbinden en samen gerichte keuzes te maken voor het Ad-, Bachelor- en Masterniveau, inclusief het aanbod voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het doel is bijvoorbeeld om flexibele leerroutes te creëren.
   
 3. Cross-sectorale uitdagingen: alle trends waarop de groene hogescholen willen inspelen, gaan over de grenzen van sectoren heen. Zowel in onderwijs als onderzoek willen de hogescholen elkaars expertise en faciliteiten optimaal delen en gebruiken, zodat zij een landelijk dekkend expertisecluster vormen. Waar zij de kennis nodig hebben van andere disciplines realiseren zij cross-overs. Ze werken in de regio’s nauw samen met andere, breed georiënteerde onderwijsinstellingen en werkveldpartners.
   
 4. Technologie en digitalisering: om bij te dragen aan een duurzamere en efficiëntere groene en blauwe sector, blijven de hogescholen onderwijs en onderzoek ontwikkelen op het gebied van moderne en slimme technologieën. Zoals kunstmatige intelligentie (AI), sensors of de inzet van drones.
   
 5. Gezamenlijke positionering: de groene hogescholen benadrukken gezamenlijk de waarde van duurzaamheid, innovatie, loopbaan- en toekomstperspectief.

 

 


Gerelateerde artikelen