Actualiteiten

Koester waarden van hoger onderwijs en stop met geïnstitutionaliseerd wantrouwen

Thomdegraaf nieuwjaarstoespraak 2017 vierkant

Donderdag 19 januari vond, na de presentatie van het eindrapport onderzoek prestatieafspraken hbo door de Commissie Slob, de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen plaats met als thema ‘de Taal van Den Haag’. Japke-d. Bouma, columniste van het NRC, confronteerde de ruim 100 aanwezigen met het taalgebruik van het onderwijs in een humorvol betoog over zogenaamde ‘jeukwoorden’. Daarvoor sprak Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tot de aanwezigen over de prestatieafspraken, gelijke kansen voor iedereen en de zorg over ontwikkelingen die de waarden van het hoger onderwijs onder druk zetten.

Lees het artikel

Cyber Security Congres 2016

Beeldmerk congres csc2016

Waar zit bij uw instelling de zwakste schakel? Hoe zit het met het risicobewustzijn bij managers en bestuurders? Is op strategisch niveau duidelijk wat de risico's zijn voor de organisatie en welke maatregelen genomen dienen te worden? Kom op 18 november 2016 naar het Cyber Security Congres speciaal voor bestuurders, managers en security officers in onderwijs en onderzoek.

Lees het artikel

Geef hogescholen rust en vertrouwen en blijf investeren in het hbo

“Hogescholen willen nog betere kwaliteit kunnen leveren in onderwijs en onderzoek, met meer docenten en lectoren, meer begeleiding van studenten, meer aandacht voor internationalisering en voor moderne technologie. Zij hebben daar extra in geïnvesteerd en moeten daar de komende jaren mee kunnen doorgaan. Het geld dat de overheid eerder aan de inmiddels afgeschafte basisbeurzen uitgaf, moet daarvoor worden gereserveerd en niet aan andere dingen worden besteed, onze studenten verdienen dat!” aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het studiejaar bij Hogeschool Zeeland.

Lees het artikel

“Praktijkgericht onderzoek is valorisatie!”

Onderzoek 1

Op het congres “Valorisatie door Hogescholen” sprak onder andere Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, over de cruciale rol van praktijkgericht onderzoek voor sociale, maatschappelijke, organisatorische en economische innovaties. “Praktijkgericht onderzoek is valorisatie!”, aldus Thom de Graaf. De centrale vraag van de bijeenkomst vandaag was: hoe kunnen hogescholen het tot maatschappelijke en economische waarde brengen van kennis zichtbaar maken en versterken?

Lees het artikel

Aan welke knoppen draaien om studiesucces studenten te vergroten?

Dat was het thema van het congres Studiesucces 2.0 dat vandaag, 12 november 2015, plaatsvond bij Windesheim in Zwolle. Het congres iwerd georganiseerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland, Fontys Hogescholen en Saxion, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

De hogeschool en de stad - #HBOdiscours op 24 juni

Steeds vaker is de stad het praktische laboratorium voor studenten, docenten en lectoren van hogescholen. Omgekeerd zijn hogescholen in toenemende mate een kenniscentrum voor de stad met zeer uiteenlopende vragen. Gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken dan ook actief samen met hogescholen in onderwijs- en onderzoeksprojecten om de stad sociaal, economisch, fysiek-ruimtelijk en ecologisch te vernieuwen en te versterken. Maar hoe gaat die samenwerking in urbanlabs, stadslabs, livinglabs en kennisateliers? Wat zijn zoal de kennisvragen van steden? Hoe vinden de gemeenten, organisaties en hogeschool elkaar? En hoe kan de verbinding tussen hogeschool en stad worden versterkt? Op 24 juni a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen hierover in Dudok Den Haag een #HBOdiscours waarvoor we u van harte uitnodigen.

Lees het artikel

Conferentie Wmo-werkplaatsen: noteer alvast in uw agenda!

Op 16 oktober 2015 vindt de conferentie Wmo-werkplaatsen “Transformeren doe je met elkaar” plaats in Congres- en Vergadercentrum Domstad. Met inleidingen van Kim Putters, Raf Jansen, Theo Roes en met 14 actieve workshops. Beroepsonderwijs, werkveld en beleidsmakers buigen zich over de nieuwe aanpakken en arrangementen in het sociale domein. Welke innovaties landen succesvol in de regionale praktijk en in het onderwijs? Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar congresbureau@vereniginghogescholen.nl .

Lees het artikel

Twitterverslag jaarcongres Vereniging Hogescholen 23 april 2015

Op donderdag 23 april 2015 vond - voor de elfde keer - het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats. De titel luidde: 'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst’. In aanloop naar, tijdens en na afloop hebben deelnemers en andere belangstellenden er enthousiast over getwitterd, zoals in dit twitterverslag van het congres is te lezen en zien.

Lees het artikel

'Rendementsdenken lijkt te zijn doorgeschoten'

"De actuele discussie over de toekomst van het hoger onderwijs maakt duidelijk dat het rendementsdenken lijkt te zijn doorgeschoten. Als het gevoel ontstaat dat het hoger onderwijs niet langer van studenten en docenten zelf is, dan gaat er iets mis", aldus voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen in zijn toespsraak op het jaarcongres van de Vereniging, vandaag in Zwolle.

Lees het artikel