Actualiteiten

Koester waarden van hoger onderwijs en stop met geïnstitutionaliseerd wantrouwen

Thomdegraaf nieuwjaarstoespraak 2017 vierkant

Donderdag 19 januari vond, na de presentatie van het eindrapport onderzoek prestatieafspraken hbo door de Commissie Slob, de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen plaats met als thema ‘de Taal van Den Haag’. Japke-d. Bouma, columniste van het NRC, confronteerde de ruim 100 aanwezigen met het taalgebruik van het onderwijs in een humorvol betoog over zogenaamde ‘jeukwoorden’. Daarvoor sprak Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tot de aanwezigen over de prestatieafspraken, gelijke kansen voor iedereen en de zorg over ontwikkelingen die de waarden van het hoger onderwijs onder druk zetten.

Lees het artikel

Cyber Security Congres 2016

Beeldmerk congres csc2016

Waar zit bij uw instelling de zwakste schakel? Hoe zit het met het risicobewustzijn bij managers en bestuurders? Is op strategisch niveau duidelijk wat de risico's zijn voor de organisatie en welke maatregelen genomen dienen te worden? Kom op 18 november 2016 naar het Cyber Security Congres speciaal voor bestuurders, managers en security officers in onderwijs en onderzoek.

Lees het artikel

Geef hogescholen rust en vertrouwen en blijf investeren in het hbo

“Hogescholen willen nog betere kwaliteit kunnen leveren in onderwijs en onderzoek, met meer docenten en lectoren, meer begeleiding van studenten, meer aandacht voor internationalisering en voor moderne technologie. Zij hebben daar extra in geïnvesteerd en moeten daar de komende jaren mee kunnen doorgaan. Het geld dat de overheid eerder aan de inmiddels afgeschafte basisbeurzen uitgaf, moet daarvoor worden gereserveerd en niet aan andere dingen worden besteed, onze studenten verdienen dat!” aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het studiejaar bij Hogeschool Zeeland.

Lees het artikel

“Praktijkgericht onderzoek is valorisatie!”

Onderzoek 1

Op het congres “Valorisatie door Hogescholen” sprak onder andere Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, over de cruciale rol van praktijkgericht onderzoek voor sociale, maatschappelijke, organisatorische en economische innovaties. “Praktijkgericht onderzoek is valorisatie!”, aldus Thom de Graaf. De centrale vraag van de bijeenkomst vandaag was: hoe kunnen hogescholen het tot maatschappelijke en economische waarde brengen van kennis zichtbaar maken en versterken?

Lees het artikel

Aan welke knoppen draaien om studiesucces studenten te vergroten?

Dat was het thema van het congres Studiesucces 2.0 dat vandaag, 12 november 2015, plaatsvond bij Windesheim in Zwolle. Het congres iwerd georganiseerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland, Fontys Hogescholen en Saxion, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Themabijeenkomsten ‘Kwaliteit en Studiesucces’

Studiesucces

In het kader van het project ‘Kwaliteit en Studiesucces’ organiseert de Vereniging Hogescholen in september vier themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel de kennisdeling tussen hogescholen over onderwijskwaliteit en studiesucces te bevorderen, en initiatieven en interventies op dit terrein te bespreken en te evalueren.

Lees het artikel

Vooraankondiging: Congres Studiesucces 2.0

Studiesucces

Op 12 november is er een landelijk congres over Studiesucces. Wat werkt wel en wat werkt niet als het gaat om studiesucces? Hogescholen en universiteiten hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet; de tijd is rijp voor een samenhangende, systematische en structurele aanpak. Aan welke knoppen moeten we draaien voor de beste aanpak van studiesucces? Docenten, beleidsmakers en managers die kennis en inspiratie willen opdoen over een state-of-the-art-aanpak zijn van harte welkom. Het congres wordt georganiseerd door een aantal hogescholen uit alle delen van het land, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen en met Windesheim als gastheer.

Lees het artikel

Aanmelden Conferentie Wmo-werkplaatsen - 16 oktober 2015

Op vrijdag 16 oktober 2015 vindt de Wmo-conferentie ‘Transformeren doe je mét elkaar’ plaats. Deze conferentie, georganiseerd door de Wmo-werkplaatsen in samenwerking met de Vereniging Hogescholen,  wordt gehouden in Congres- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht. Meer informatie over het programma, de sprekers en de diverse workshops leest u in deze uitnodiging.

Lees het artikel