Actualiteiten

1 miljard euro extra voor onderzoek en innovatie

Ondernemers en wetenschappers, verenigd in de Kenniscoalitie, slaan de handen ineen in een oproep aan de politiek. Op donderdag 15 september heeft de Kenniscoalitie een Investeringsagenda en een Portfolio voor onderzoek en innovatie gelanceerd. De Kenniscoalitie pleit voor een jaarlijkse investering van 1 miljard euro, waarmee Nederland het onderzoek- en innovatiebestel kan dynamiseren en het palet van kansen – geïdentificeerd en gebundeld in de Nationale Wetenschapsagenda – kan verzilveren om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Lees het artikel

Sprankelende opening academisch jaar bij Codarts

Gisteren heeft Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Rotterdamse Doelen het academisch jaar van Codarts geopend. Naast sprankelende optredens van enkele van de circa 1.000 internationale dans-, circus- en muziektalenten konden de aanwezigen ook op een bijzondere wijze (nader) kennismaken met lectoren Janine Stubbe (Performing Arts Medicine), Jaco van den Dool (Blended Learning) en Micha Hamel (Performance Practice).

Lees het artikel

Hogescholen presenteren strategische onderzoeksagenda 2016-2020

Op donderdag 25 augustus 2016 heeft directeur-generaal Hans Schutte (OCW) namens minister Jet Bussemaker de strategische onderzoeksagenda hbo 2016- 2020 in ontvangst genomen uit handen van Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen).Tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag presenteerden de hogescholen gezamenlijk hun ambities op het gebied van praktijkgericht onderzoek voor de komende jaren. Onderzoek met Impact laat zien hoe relevant onderzoek van hogescholen is voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Schutte: “De waarde van praktijkgericht onderzoek is sterk gestegen door toenemende groei en professionalisering. Hogescholen spelen een belangrijke rol in zowel publiek-private als publiek-publieke onderzoekssamenwerking”.

Lees het artikel

Oproep: Nationale Wetenschapsagenda – in gesprek met…

Wat kunnen de hogescholen en Centers of Expertise van Nederland bijdragen aan het beantwoorden van de 11.700 ingediende vragen bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)? Alle binnengekomen vragen zijn inmiddels geclusterd in 252 hoofdvragen en via de NWA-website doorzoekbaar gemaakt op onderwerp/thema. Het is nu mogelijk om specifieke vragen op te zoeken en in contact te komen met de vragenstellers. De NWA roept kennisorganisaties en bedrijven op om ‘in gesprek te gaan’ met vragenstellers, te laten zien wat er op het gebied van hun vraag al bekend is, waar nog onderzoek naar gedaan wordt en op welke termijn antwoord gegeven kan worden op hun vraag. ‘In gesprek met..’ biedt organisaties een podium om zich op het gebied van wetenschap en kennis te profileren.

Lees het artikel

Belangrijke week voor Nationale Wetenschapsagenda

Het proces van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gaat deze week een nieuwe belangrijke fase in. Op drie achtereenvolgende dagen  vinden er in de Fokker Terminal in Den Haag conferenties plaats; Science for Science (16 juni), Science for Competitiveness (17 juni) en Science for Society (18 juni). Tijdens deze conferenties bespreken de aanwezigen gezamenlijk welke vragen aan de wetenschap met name relevant zijn voor de wetenschap zelf, voor het bedrijfsleven en voor de maatschappij. Vertrekpunt zijn de meer dan 10.000 vragen aan de wetenschap die in april zijn ingezameld en in mei door wetenschappelijke jury’s zijn gebundeld en beoordeeld. Onderdeel van deze grote hoeveelheid vragen zijn de ruim 150 vragen die hogescholen in april tijdens 13 bijeenkomsten over evenzoveel verschillende thema’s hebben verzameld als input voor de NWA. Met deze conferenties zetten de partners van de zogenoemde kenniscoalitie een volgende belangrijke stap in de richting van de Nationale Wetenschapsagenda. Naast de Vereniging Hogescholen maken ook de VSNU, KNAW, NWO, TO2, VNO-NCW en MKB Nederland deel uit van deze coalitie.

Lees het artikel

NWA conferentie 'Science for Competitiveness' - 17 juni

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda vindt op 17 juni a.s. de conferentie ‘Science for Competitiveness’ plaats, in de Fokker Terminal in Den Haag. Deze conferentie wordt georganiseerd voor VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen, het Ministerie van Economische Zaken, NWO, en TO2.

Lees het artikel

150 kansrijke vragen voor de wetenschap

‘Kunnen we een zelfhelend huis bouwen?”, ‘Op welke wijze kan er, ter ondersteuning van het onderwijsleerproces, effectiever gebruik gemaakt worden van data in het onderwijs?’ ‘Wat is eigenlijk gezondheid, als je het plaatst in de setting dat iedereen wel gebreken heeft, maar door de verbeteringen in de geneeskunde ernstige ziektebeelden in veel gevallen niet meer tot uitsluitende beperkingen leiden?’. Drie zeer uiteenlopende voorbeelden van rond de 150 kansrijke vragen die hogescholen de afgelopen maand hebben verzameld ten behoeve van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Vandaag is de laatste dag dat de vragen kunnen worden ingediend.

Lees het artikel

Laatste vragen voor Nationale Wetenschapsagenda

De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland sluiten vandaag een reeks van in totaal 13 bijeenkomsten af waarop hogescholen vragen hebben verzameld voor de wetenschap. Zij verzamelen vragen over het thema ‘De Stad, opgaven en kansen’. De opbrengst van deze bijeenkomst vormt, samen met de vele vragen uit 12 eerdere bijeenkomsten, de input voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) vanuit het hbo.

Lees het artikel

Hogescholen gaan derde week in met vragen formuleren voor wetenschap

'Energie en water', 'Veiligheid', 'Maakindustrie en chemie', 'Sociale innovatie en ondernemerschap', 'Bouw en ruimte', 'Hospitality', Agrofood en tuinbouw'. Dat zijn de thema's waarover hogescholen deze week in zeven bijeenkomsten met elkaar om de tafel zitten in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De  bijeenkomsten maken onderdeel uit van een reeks brainstormsessies gedurende de maand april waarop hogescholen telkens rond een andere thema vragen bedenken als input voor de NWA. In de afgelopen twee weken werden de vragen opgehaald rondom de thema’s 'Zorg en Techniek', Kunsten / creatieve industrie', 'Innovatie, technologie en ICT', 'Onderwijs en 'human capital' en 'Logistiek'.

Lees het artikel