Actualiteit

Vereniging Hogescholen zegt unaniem ‘ja’ tegen nieuwe cao

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag unaniem ingestemd met het principe-akkoord voor een nieuwe cao. Op 14 september jongstleden bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden Aob, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 januari 2021 tot 1 april 2022. In november 2021 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 880 bruto.

Afspraken over werkdruk en vitaliteit 
In het cao-akkoord zijn afspraken gemaakt over enkele grote thema’s die zowel voor de werkgevers van belang zijn als voor de werknemers. Werkdruk staat daarbij voorop maar ook het behoud van vitaliteit en inzetbaarheid van de verschillende groepen werknemers. Hogescholen pakken werkdruk bij de bron aan door het herontwerp van het onderwijs te toetsen aan de principes van doceerbaarheid, organiseerbaarheid, studeerbaarheid en betaalbaarheid.

Samen-uit samen-thuis-principe
De VH heeft samen met de vakbonden het zogenoemde samen-uit samen-thuis principe vastgelegd. Dat wil zeggen dat we de ruimte voor verbetering van arbeidsvoorwaarden in 2022 maximaal zullen doorgeven maar ook dat we eventuele financiële mee- of tegenvallers voortkomend uit afspraken in 2022 met elkaar zullen verrekenen.