Actualiteit

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

De tijdelijke commissie ‘Positionering hoger beroepsonderwijs’ is ingesteld door het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Jan Bogerd, lid van het VH-bestuur: “De commissie krijgt de opdracht de VH te adviseren over de positie van het hbo in het hoger onderwijsstelsel, op een manier die het stelsel als geheel versterkt.” In het verlengde daarvan wordt de commissie gevraagd gerichte voorstellen te doen om daar invulling aan te geven. De commissie staat onder voorzitterschap van Ron Bormans, collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. De commissie wordt verder samengesteld uit lectoren die zich bezighouden met de systeemkenmerken van het hoger onderwijsstelsel, de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het onderwijs. 

Samenstelling tijdelijke commissie ‘Positionering hoger beroepsonderwijs’

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   Ron Bormans   CvB-voorzitter Hogeschool Rotterdam
Leden   Saniye Çelik lector Diversiteit & Inclusie  Hogeschool Leiden
    Stephan Corporaal lector Human Capital Saxion
    Migchiel van Diggelen lector Design-Based Education NHL Stenden Hogeschool
    Marleen Goumans lector Samenhang in de Ouderenzorg en directeur Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam
    Evelyne Meens senior-onderzoeker Studie(keuze)succes Fontys Hogescholen
    Sebastian Olma lector Cultural & Creative Industries Avans Hogeschool
    Margie Topp lector Kunststoftechnologie en winnaar Deltapremie 2021 Hogeschool Windesheim
    Nico de Vos lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht
Secretaris   Erwin van Braam directeur Hoger Onderwijs Drechtsteden
Toehoorder   Ron Minnée directeur Vereniging Hogescholen

Gerelateerd

Hogescholen en UWV Werkbedrijf pakken gezamenlijk tekorten in kraptesectoren aan

Article

De hogescholen en UWV Werkbedrijf slaan de handen ineen voor de aanpak van de personeelstekorten in de IT. Via het Make IT Work traject kunnen werkzoekenden een omscholingstraject van 11 maanden volgen waarbij ze vanaf de zesde maand aan de slag gaan bij een werkgever.  Zij kunnen dit doen zonder dat zij voor hun omscholing hoeven te betalen of hun uitkering verliezen. “Werkgevers in de IT- sector waar grote personeelstekorten zijn kunnen door deze samenwerking snel aan goed opgeleide en gemotiveerde collega’s komen. Mensen die het roer om willen gooien krijgen hiervoor ook de daadwerkelijk de kans”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “We hopen in de toekomst ook in andere omscholingstrajecten op deze wijze samen te werken met het UWV.”

Lees meer

Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt gelanceerd

Article

Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze minder makkelijk uit de bijstand of WW dan mensen zonder migratieachtergrond. Om deze groep gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, hebben 21 landelijke* partijen waaronder de Vereniging Hogescholen op 13 december samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) gelanceerd.

Lees meer

Trage kabinetsformatie schadelijk voor hbo en arbeidsmarkt

Article

De trage kabinetsformatie leidt tot steeds grotere knelpunten in het hbo en schaadt daarmee de arbeidsmarkt. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om steeds meer hoger opgeleide professionals. Tegelijkertijd kunnen de oplopende tekorten aan verpleegkundigen, leraren, ICT’ers en engineers niet alleen met nieuwe afgestudeerden worden opgevangen. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “We missen urgentie bij de formatie van een nieuw kabinet. Er zijn nu extra investeringen nodig in het om- en bijscholen van werknemers in sectoren waar banen verdwijnen. Ons plan voor een week scholing per jaar als basisrecht voor iedereen ligt bijvoorbeeld klaar om uitgevoerd te worden.”

Lees meer