Actualiteit

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

De tijdelijke commissie ‘Positionering hoger beroepsonderwijs’ is ingesteld door het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Jan Bogerd, lid van het VH-bestuur: “De commissie krijgt de opdracht de VH te adviseren over de positie van het hbo in het hoger onderwijsstelsel, op een manier die het stelsel als geheel versterkt.” In het verlengde daarvan wordt de commissie gevraagd gerichte voorstellen te doen om daar invulling aan te geven. De commissie staat onder voorzitterschap van Ron Bormans, collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. De commissie wordt verder samengesteld uit lectoren die zich bezighouden met de systeemkenmerken van het hoger onderwijsstelsel, de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het onderwijs. 

Samenstelling tijdelijke commissie ‘Positionering hoger beroepsonderwijs’

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   Ron Bormans   CvB-voorzitter Hogeschool Rotterdam
Leden   Saniye Çelik lector Diversiteit & Inclusie  Hogeschool Leiden
    Stephan Corporaal lector Human Capital Saxion
    Migchiel van Diggelen lector Design-Based Education NHL Stenden Hogeschool
    Marleen Goumans lector Samenhang in de Ouderenzorg en directeur Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam
    Evelyne Meens senior-onderzoeker Studie(keuze)succes Fontys Hogescholen
    Sebastian Olma lector Cultural & Creative Industries Avans Hogeschool
    Margie Topp lector Kunststoftechnologie en winnaar Deltapremie 2021 Hogeschool Windesheim
    Nico de Vos lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht
Secretaris   Erwin van Braam directeur Hoger Onderwijs Drechtsteden
Toehoorder   Ron Minnée directeur Vereniging Hogescholen

Gerelateerd

Nationale Studenten Enquête: stabiel beeld tevredenheid hbo-studenten

Article

Veruit de meeste hogeschoolstudenten zijn tevreden of zeer tevreden over hun opleiding. Dat blijk uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarvan de resultaten vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd.

Lees meer

Starters van meerjarige opleidingen wellicht dupe van uitstel STAP-regeling

Article

De Vereniging Hogescholen is bezorgd over het besluit van de ministeries van SZW en OCW om het subsidieaanvraagtijdvak van januari en februari uit te stellen. Deze maatregel wordt genomen op het moment dat voor het eerst ook aanvragen voor meerjarige opleidingstrajecten kunnen ingediend.

Lees meer

Vereniging Hogescholen werkt met ondernemers aan optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Article

Hoe kunnen Nederlandse bedrijven en instellingen nu én in de toekomst beschikken over voldoende hoogopgeleide professionals om vorm te geven aan de grote transities op het gebied van digitalisering, energie, wonen en zorg? Die vraag staat centraal in de nieuwe samenwerking tussen de Vereniging Hogescholen en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. In een vandaag ondertekend convenant spreken deze organisaties uit dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor vraagstukken rond het opleiden, aantrekken én behouden van professionals voor de arbeidsmarkt. 

Lees meer