Actualiteit

Akkoord verlenging cao-hbo 2017-2018

Op donderdag 23 maart jl. hebben AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt over een verlenging van de cao-hbo, met 12 maanden. De werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, gingen op 31 maart jl. unaniem akkoord met de nieuwe cao. Op dezelfde datum werd ook duidelijk dat de achterbannen van de vakbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de UNIENFTO/FvOv eveneens hebben ingestemd met de nieuwe cao.

In de huidige cao, cao-hbo 2016-2017, hebben cao-partijen afgesproken gedurende de looptijd invulling te geven aan de bepalingen uit de Wet Werk en Zekerheid en de afspraken uit het Sociaal Akkoord, waarbij ook de nieuwe samenloop van vergoedingen en uitkeringen zou worden betrokken. Met de verlenging van de cao-hbo geven sociale partners invulling aan deze afspraken.

Bovenwettelijke regeling bij werkloosheid
De bovenwettelijke regeling bij werkloosheid wordt op onderdelen aangepast in duur, opbouw en hoogte van de uitkering en in eenvoud van de regeling. Met deze aanpassingen, waaronder reparatie van de wettelijke WW tot 38 maanden en een meer eigentijdse aanvulling op de wettelijke WW-uitkering, hebben cao-partijen een evenwichtig pakket aan versoberingen en verbeteringen gerealiseerd. 

Eenmalige uitkering in november
Werknemers die in november 2017 in dienst zijn van een hogeschool maken – naar rato van de omvang van de arbeidsovereenkomst - aanspraak op een eenmalige uitkering van € 500,- bruto. 

De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 12 maanden, en is van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018. 

Gerelateerd

Principeakkoord nieuwe cao-hbo 2018-2020

Article

Op woensdag 21 maart hebben de Vereniging Hogescholen, AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. In het akkoord, dat een looptijd van 24 maanden heeft, zijn onder meer afspraken gemaakt over meer verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, salarisontwikkeling, werkdruk, professionalisering van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Ook zijn er afspraken gemaakt over de functiewaardering en het loongebouw. De cao loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

Lees meer

Concept principe akkoord CAO hbo 2017-2018

Article

De onderwijsbonden en de Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao hoger beroepsonderwijs (hbo). In het akkoord is een eenmalige uitkering in november 2017 van € 500,- en enkele belangrijke aanpassingen in de sociale zekerheid afgesproken. De cao wordt verlengd tot 1 april 2018.

Lees meer

HBO eerste onderwijssector met cao in 2016

Article

Op vrijdag 19 februari jl. hebben AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt over een nieuwe, vooruitstrevende cao in het hbo. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het hbo wordt verder versterkt door de aandacht voor mobiliteit ‘van werk naar werk’ en werknemers krijgen een structurele loonsverhoging van 3,65% per 1 april. In de nieuwe cao zijn ook procesafspraken gemaakt over modernisering van de bovenwettelijke regeling bij werkloosheid.

Lees meer