Actualiteit

Akkoord verlenging cao-hbo 2017-2018

Op donderdag 23 maart jl. hebben AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt over een verlenging van de cao-hbo, met 12 maanden. De werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, gingen op 31 maart jl. unaniem akkoord met de nieuwe cao. Op dezelfde datum werd ook duidelijk dat de achterbannen van de vakbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de UNIENFTO/FvOv eveneens hebben ingestemd met de nieuwe cao.

In de huidige cao, cao-hbo 2016-2017, hebben cao-partijen afgesproken gedurende de looptijd invulling te geven aan de bepalingen uit de Wet Werk en Zekerheid en de afspraken uit het Sociaal Akkoord, waarbij ook de nieuwe samenloop van vergoedingen en uitkeringen zou worden betrokken. Met de verlenging van de cao-hbo geven sociale partners invulling aan deze afspraken.

Bovenwettelijke regeling bij werkloosheid
De bovenwettelijke regeling bij werkloosheid wordt op onderdelen aangepast in duur, opbouw en hoogte van de uitkering en in eenvoud van de regeling. Met deze aanpassingen, waaronder reparatie van de wettelijke WW tot 38 maanden en een meer eigentijdse aanvulling op de wettelijke WW-uitkering, hebben cao-partijen een evenwichtig pakket aan versoberingen en verbeteringen gerealiseerd. 

Eenmalige uitkering in november
Werknemers die in november 2017 in dienst zijn van een hogeschool maken – naar rato van de omvang van de arbeidsovereenkomst - aanspraak op een eenmalige uitkering van € 500,- bruto. 

De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 12 maanden, en is van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018. 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees meer

Onderwijskoepels vragen extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling

Article

De onderwijskoepels doen gezamenlijk een klemmend beroep op het kabinet om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Een nijpend en urgent lerarentekort en de historisch ongekend hoge inflatiecijfers maken dit noodzakelijk. 

Lees meer