Actualiteit

Principeakkoord nieuwe cao-hbo 2018-2020

Op woensdag 21 maart hebben de Vereniging Hogescholen, AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. In het akkoord, dat een looptijd van 24 maanden heeft, zijn onder meer afspraken gemaakt over meer verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, salarisontwikkeling, werkdruk, professionalisering van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Ook zijn er afspraken gemaakt over de functiewaardering en het loongebouw. De cao loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020. 

De hoofdpunten van het akkoord zijn:

Loonsverhoging
Medewerkers in het hbo zien in de komende 2 jaar de volgende loonsverhoging tegemoet: in september 2018 stijgen de salarissen met 2,5%, en in april 2019 met nog eens 2,4%. De eenmalige uitkeringen van € 400 bruto (voor een fulltime dienstverband) worden in juni 2018 en juni 2019 uitgekeerd.

Aandacht voor werkdruk, meer verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten 
Cao-partijen hebben afgesproken dat op iedere hogeschool samen met de medezeggenschap een plan wordt gemaakt voor het terugdringen van de werkdruk van de medewerkers. Ook is er ruimte voor langer durende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in geval van specifieke projecten, bij de inzet van extern onderzoeksgeld en bij startende docenten.

Professionalisering en duurzame inzetbaarheid
De regeling wordt eenvoudiger en administratief minder bewerkelijk gemaakt doordat meer kostenposten onder het professionaliseringsbudget kunnen worden gebracht, zoals vervangingskosten, kosten van interne verzorgde training en ook verplichte professionalisering. 

Medezeggenschap
Er zal onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden om de facilitering van de medezeggenschap op hogescholen te verruimen gericht op het verbeteren en professionaliseren van medezeggenschapsraden.

Cao-partijen hebben afgesproken het principeakkoord met een positief advies aan hun leden voor te leggen. In de loop van april hopen zij hierover duidelijkheid te hebben. Het concept-principeakkoord wordt op 6 april aanstaande ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen.

U treft bijgaand het principeakkoord aan:

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees meer

Onderwijskoepels vragen extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling

Article

De onderwijskoepels doen gezamenlijk een klemmend beroep op het kabinet om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Een nijpend en urgent lerarentekort en de historisch ongekend hoge inflatiecijfers maken dit noodzakelijk. 

Lees meer