Actualiteit

Petitie aan Tweede Kamer voor voortzetting VO-HO netwerken

Scholen, docenten van VO-HO netwerken/Steunpuntenraad, VO-raad, VSNU en Vereniging Hogescholen bieden volgende week dinsdag, 1 november, een petitie aan in de Tweede Kamer. Wij hopen hiermee  dat de Kamerleden de regering oproept om te blijven investeren in de VO-HO-netwerken. Deze regionale VO-HO netwerken vormen een solide infrastructuur waarin 12 universiteiten, 18 hogescholen, 400 VO-scholen en talloze bedrijven en maatschappelijke organisaties intensief samenwerken aan talentontwikkeling bij leerlingen en docenten. Daarbij ligt de nadruk op bètavakken maar inmiddels breidt het succes zich ook uit naar alfa en gamma. Via de VO-HO netwerken worden jaarlijks 10.000 docenten en 50.000 leerlingen bereikt.

Met het oog op het verbeteren van ons studiesucces en de aansluiting met het voortgezet onderwijs, roepen wij u op hier de petitie te tekenen. 
 

Op de foto: VVD Tweede Kamerlid Karin Straus (rechts) neemt namens de Vaste Kamercommissie voor OCW de petitie van Agnes Kemperman, voorzitter Landelijke Steunpuntenraad, in ontvangst. Helemaal rechts Tweede Kamerlid Michel Rog, woordvoerder onderwijs van het CDA.


 

Gerelateerd

Kansen voor onderzoekstalent hbo met postdocprogramma van Regieorgaan SIA

Article

OCW stelt vanaf 2018 middelen beschikbaar voor de uitvoering van een hbo-postdocprogramma. De oproep voor aanvragen opent maart 2018.

Lees meer

Hogeschool van Amsterdam bekroont beste praktijkgericht onderzoek

Article

Het HvA Onderzoek van het jaar 2017 is SO-HIP​, sensortechnologie bij de revalidatie van ouderen na een heupfractuur. Tijdens het HvA Research Awards Event zijn meer prijzen uitgereikt.

Lees meer

Massale participatie bedrijven in innovatief beroepsonderwijs

Article

De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap verenigen zich in Katapult. Katapult is een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer