Actualiteit

Nieuw kabinet moet een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren

Vanmiddag hebben Claudia Reiner, namens Taskforce Bouwagenda, Loek Hermans, namens de Topsectoren en Doekle Terpstra, namens het Techniekpact een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een Nationaal Akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken. Hiermee wil de coalitie zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de technologische ontwikkelingen die op hen afkomen én een rol gaan spelen in alle banen. De twee belangrijkste pijlers van het akkoord zijn: permanent ontwikkelen en een verbindend onderwijs met ondernemers en overheden.

Regionale communities 
In hun oproep vraagt de coalitie aan het toekomstige kabinet om het beleid voor bedrijfsleven, werkgelegenheid, en kennis en innovatie in samenhang te ontwikkelen. Zij pleiten verder voor regionale communities waar onderwijs, bedrijfsleven en andere partners samen werken aan leren, werken en innoveren. Er moet ruimte en mogelijkheden worden gecreëerd om via regionaal maatwerk nu echt impact te realiseren ten aanzien van investeringen in onderwijs en arbeidsmarkt.

Brede steun
De oproep voor een Nationaal Akkoord krijgt steun van andere coalities, zoals Start-Up Delta, Nuffic, Katapult en Smart Industry. Ook bedrijven als Tata Steel, Siemens, ASML, Shell, LastMason en Ziggo onderschrijven de gezamenlijke stem. De Vereniging Hogescholen steunt het Nationaal Akkoord en is actief betrokken bij de Bouwcoalitie, het Techniekpact en de Topsectoren.

Lees hieronder de volledige tekst van het Nationaal Akkoord en de afzonderlijke paragrafen van de Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact.

Gerelateerd

Kansen voor onderzoekstalent hbo met postdocprogramma van Regieorgaan SIA

Article

OCW stelt vanaf 2018 middelen beschikbaar voor de uitvoering van een hbo-postdocprogramma. De oproep voor aanvragen opent maart 2018.

Lees meer

Hogeschool van Amsterdam bekroont beste praktijkgericht onderzoek

Article

Het HvA Onderzoek van het jaar 2017 is SO-HIP​, sensortechnologie bij de revalidatie van ouderen na een heupfractuur. Tijdens het HvA Research Awards Event zijn meer prijzen uitgereikt.

Lees meer

Massale participatie bedrijven in innovatief beroepsonderwijs

Article

De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap verenigen zich in Katapult. Katapult is een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer