Thema naar overzicht

Voorlichting en studieloopbaanbegeleiding

Verantwoordelijkheid nemen voor grote tekorten op de arbeidsmarkt en daarop sturen in het onderwijs, tegelijkertijd rekening houdend met keuzevrijheid en het in stand houden van de emancipatiefunctie van het hbo is een uitdagende opdracht voor hogescholen. Hierbij zijn goede voorlichting en  studieloopbaanbegeleiding ‘aan de voorkant’ van groot belang. 

Inzet hogescholen 
Uit 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023':

  • Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door meer in te zetten op een heldere studiekeuzecheck en een beter beroepsperspectief schetsen tijdens studiedagen en op scholen. Bijvoorbeeld door dat te relateren aan concrete maatschappelijke vraagstukken en de inzet van rolmodellen. 
  • Dit moet regionaal worden ingekleurd samen met de werkgevers, regionale partners en gericht op de maatschappelijke vraagstukken die in de regio spelen.
  • Wij leggen als hbo niet alleen verantwoordelijkheid bij de student die een studiekeuze moet maken, maar nemen ook eigen  verantwoordelijkheid. Door opleidingen te modificeren en zodanig in te richten dat de student wendbaar en weerbaar is voor de toekomst. En door in de opleidingen meer aandacht te besteden aan tech- en soft skills en ondernemerschap.

Gerelateerd nieuws

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Article

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer