Thema naar overzicht

Voorlichting en studieloopbaanbegeleiding

Verantwoordelijkheid nemen voor grote tekorten op de arbeidsmarkt en daarop sturen in het onderwijs, tegelijkertijd rekening houdend met keuzevrijheid en het in stand houden van de emancipatiefunctie van het hbo is een uitdagende opdracht voor hogescholen. Hierbij zijn goede voorlichting en  studieloopbaanbegeleiding ‘aan de voorkant’ van groot belang. 

Inzet hogescholen 
Uit 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023':

  • Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door meer in te zetten op een heldere studiekeuzecheck en een beter beroepsperspectief schetsen tijdens studiedagen en op scholen. Bijvoorbeeld door dat te relateren aan concrete maatschappelijke vraagstukken en de inzet van rolmodellen. 
  • Dit moet regionaal worden ingekleurd samen met de werkgevers, regionale partners en gericht op de maatschappelijke vraagstukken die in de regio spelen.
  • Wij leggen als hbo niet alleen verantwoordelijkheid bij de student die een studiekeuze moet maken, maar nemen ook eigen  verantwoordelijkheid. Door opleidingen te modificeren en zodanig in te richten dat de student wendbaar en weerbaar is voor de toekomst. En door in de opleidingen meer aandacht te besteden aan tech- en soft skills en ondernemerschap.

Gerelateerd nieuws

Nationale Studenten Enquête: stabiel beeld tevredenheid hbo-studenten

Article

Veruit de meeste hogeschoolstudenten zijn tevreden of zeer tevreden over hun opleiding. Dat blijk uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarvan de resultaten vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd.

Lees meer