Actualiteit

Met hbo-onderzoek zorgen voor valorisatie

Michaël van Straalen (voorzitter van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en MKB Nederland) en Thom de Graaf (voorzitter van de Vereniging Hogescholen) hebben vandaag de eerste exemplaren van de Agenda Praktijkgericht Onderzoek Health voor de Topsector Life Sciences & Health ontvangen uit handen van Hans Schikan (lid van het Topteam van deze sector).

"In Nederland komen veel prachtige innovaties voort uit onderzoek, ook in de Topsector Life Sciences & Health. Met onderzoek door hogescholen kunnen we die innovaties goed inbedden. En daarmee concreet invulling geven aan de maatschappelijke behoefte aan valorisatie", aldus Schikan. De overhandiging van de Agenda Praktijkgericht Onderzoek Health vond plaats tijdens het SIA-jaarcongres in Den Haag. Voor de Agenda zijn de thema's uit de beroepspraktijk van de hbo-opleidingen geïnventariseerd waarvoor zij het praktijkgericht moeten versterken. Het is de eerste keer dat er een onderzoeksagenda is opgesteld voor een van de werkvelden van het hbo.

Download de Agenda Praktijkgericht Onderzoek Health

Gerelateerd

Van het gas af met praktijkgericht onderzoek

Article

In de serie De Koplopers, geproduceerd door De Balie uit Amsterdam, staan de grootste maatschappelijke vraagstukken centraal die we in Nederland de komende jaren samen het hoofd moeten bieden. De aflevering van vanavond, getiteld 'Van het gas af', gaat over de kansen die grondwarmte biedt voor het maken van vers voedsel in de kans en het verwarmen van woningen. Te gast zijn onder meer Mieke Oostra (lector Nieuwe Energie in de Stad Hogeschool Utrecht) en Paul Das (projectleider bij Bos Groep B.V. en afgestudeerd bouwkundige Hogeschool Utrecht).

Lees meer

Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

Article

De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie. De Vereniging Hogescholen is één van de aangesloten organisaties bij de kenniscoalitie die de Nationale Wetenschapsagenda heeft opgesteld. Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland.

Lees meer

Nieuw kabinet moet een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren

Article

Vandaag hebben Claudia Reiner, namens Taskforce Bouwagenda, Loek Hermans, namens de Topsectoren en Doekle Terpstra, namens het Techniekpact een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een Nationaal Akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken. Hiermee wil de coalitie zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de technologische ontwikkelingen die op hen afkomen én een rol gaan spelen in alle banen. De twee belangrijkste pijlers van het akkoord zijn permanent ontwikkelen en een verbindend onderwijs met ondernemers en overheden.

Lees meer