Actualiteit

Met eerlijke en transparante voorlichting juiste studiekeuze maken

De Vereniging Hogescholen vindt betrouwbare informatie ten behoeve van goede  studiekeuze heel belangrijk. Daarom wordt veel in het werk gesteld om te beschikken over adequate onderzoeksgegevens. Deze worden veelvuldig gedeeld met zowel de eigen leden als andere partijen, zoals onder andere Studiekeuze123, Keuzegids en andere aanbieders van studiekeuzeproducten. Het beeld dat wij selectieve en gekleurde informatie zouden verschaffen herkennen wij niet.

Eerlijke en transparante voorlichting noodzakelijk
Het gehele studiekeuzeproces, van de eerste oriëntatie tot en met de studiekeuzecheck, draagt bij aan een bewuste studiekeuze. Aankomende studenten moeten daarbij kunnen rekenen op correcte en toereikende studiekeuze informatie. Dus ook over de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt.  Daarom heeft onze Vereniging 25 jaar geleden het initiatief genomen tot de jaarlijkse HBO-Monitor die wordt uitgevoerd door het ROA.  Anders dan wordt gesuggereerd bevatten zowel de HBO-Monitor als de studiebijsluiters informatie over het percentage afgestudeerden dat werk op hbo-niveau vindt. De suggestie dat hierover geen informatie wordt geboden is onjuist.

Studiesucces en slagingspercentages
De website van de Vereniging Hogescholen bevat een veelheid aan data.  Alle actuele data per hogeschool en per opleiding over studiesucces en slagingspercentages kunnen daar worden gevonden. Evenals de gegevens van de HBO-monitor worden die data elk jaar geactualiseerd. Het is dus niet juist dat de ontwikkeling van nieuwe data stagneert. Iedereen, dus ook aanbieders als de Keuzegids of Elsevier, kan deze data zelf analyseren en gebruiken. Wij delen overigens de wens dat ook het particuliere hoger onderwijs de data beschikbaar stelt over studiesucces en slagingspercentages.

Studiekeuze123
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief  van de aanbieders van hoger onderwijs en de studentenorganisaties, gesteund door het Ministerie van OCW.  Het initiatief was een belangrijke stap richting transparantie, en samen zijn we er voor verantwoordelijk dat we dat die transparantie zo goed mogelijk invullen; daarom moet Studiekeuze123 ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven. De Vereniging Hogescholen verwelkomt kritische feedback en  werkt graag met iedereen samen om onze informatievoorziening verder te verbeteren.

Gerelateerd

Principeakkoord cao hbo 2020 in Coronatijd

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs – Aob, FNV, UNIENFTO en CNV Onderwijs – zijn er in geslaagd om ondanks de crisis als gevolg van de Corona pandemie een nieuwe cao HBO 2020 overeen te komen. De lonen worden op 1 juli structureel met 2,75% verhoogd. Daarnaast zal aan de werknemers in het hbo in de maand juni ook een eenmalige uitkering van € 880 bruto worden toegekend. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Het is een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450 duizend studenten door te laten gaan.’

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer

Hogescholen organiseren online open dagen

Article

Het kabinet heeft de coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april. Dat betekent dat ook alle hogescholen geen fysiek onderwijs zullen aanbieden op hun locaties tot en met 28 april. Daardoor zullen studiekiezers die nog geen definitieve keuze hadden gemaakt, zich nu vooral online op hun studie moeten oriënteren. Daarom bieden hogescholen online open dagen aan. We werken dit overzicht bij zodra ook andere hogescholen de data van hun online open dagen op de websites bekend maken.

Lees meer