Actualiteit

Met eerlijke en transparante voorlichting juiste studiekeuze maken

De Vereniging Hogescholen vindt betrouwbare informatie ten behoeve van goede  studiekeuze heel belangrijk. Daarom wordt veel in het werk gesteld om te beschikken over adequate onderzoeksgegevens. Deze worden veelvuldig gedeeld met zowel de eigen leden als andere partijen, zoals onder andere Studiekeuze123, Keuzegids en andere aanbieders van studiekeuzeproducten. Het beeld dat wij selectieve en gekleurde informatie zouden verschaffen herkennen wij niet.

Eerlijke en transparante voorlichting noodzakelijk
Het gehele studiekeuzeproces, van de eerste oriëntatie tot en met de studiekeuzecheck, draagt bij aan een bewuste studiekeuze. Aankomende studenten moeten daarbij kunnen rekenen op correcte en toereikende studiekeuze informatie. Dus ook over de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt.  Daarom heeft onze Vereniging 25 jaar geleden het initiatief genomen tot de jaarlijkse HBO-Monitor die wordt uitgevoerd door het ROA.  Anders dan wordt gesuggereerd bevatten zowel de HBO-Monitor als de studiebijsluiters informatie over het percentage afgestudeerden dat werk op hbo-niveau vindt. De suggestie dat hierover geen informatie wordt geboden is onjuist.

Studiesucces en slagingspercentages
De website van de Vereniging Hogescholen bevat een veelheid aan data.  Alle actuele data per hogeschool en per opleiding over studiesucces en slagingspercentages kunnen daar worden gevonden. Evenals de gegevens van de HBO-monitor worden die data elk jaar geactualiseerd. Het is dus niet juist dat de ontwikkeling van nieuwe data stagneert. Iedereen, dus ook aanbieders als de Keuzegids of Elsevier, kan deze data zelf analyseren en gebruiken. Wij delen overigens de wens dat ook het particuliere hoger onderwijs de data beschikbaar stelt over studiesucces en slagingspercentages.

Studiekeuze123
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief  van de aanbieders van hoger onderwijs en de studentenorganisaties, gesteund door het Ministerie van OCW.  Het initiatief was een belangrijke stap richting transparantie, en samen zijn we er voor verantwoordelijk dat we dat die transparantie zo goed mogelijk invullen; daarom moet Studiekeuze123 ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven. De Vereniging Hogescholen verwelkomt kritische feedback en  werkt graag met iedereen samen om onze informatievoorziening verder te verbeteren.

Gerelateerd

Minister kondigt wijziging bsa aan

Article

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Hbo’er heeft goede papieren voor de arbeidsmarkt

Article

Hbo’ers die de arbeidsmarkt betreden hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan en kunnen vrijwel allemaal op hun eigen opleidingsniveau aan de slag. Die conclusie is te trekken naar aanleiding van de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University, die vandaag is verschenen. Ook in voorgaande jaren bleek dat hbo’ers prima hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Minder nieuwe bachelorstudenten, maar sterke groei Associate degree

Article

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen is in het studiejaar ’22-’23 afgenomen met 5,4 procent. In totaal begroetten de hogescholen dit studiejaar 107.715 eerstejaars studenten. Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers in het hoger beroepsonderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De teruggang van het aantal nieuwe studenten deed zich voor vrijwel alle sectoren en opleidingstypen.

Lees meer