Actualiteit

Met eerlijke en transparante voorlichting juiste studiekeuze maken

Hogeschool studenten

De Vereniging Hogescholen vindt betrouwbare informatie ten behoeve van goede  studiekeuze heel belangrijk. Daarom wordt veel in het werk gesteld om te beschikken over adequate onderzoeksgegevens. Deze worden veelvuldig gedeeld met zowel de eigen leden als andere partijen, zoals onder andere Studiekeuze123, Keuzegids en andere aanbieders van studiekeuzeproducten. Het beeld dat wij selectieve en gekleurde informatie zouden verschaffen herkennen wij niet.

Eerlijke en transparante voorlichting noodzakelijk
Het gehele studiekeuzeproces, van de eerste oriëntatie tot en met de studiekeuzecheck, draagt bij aan een bewuste studiekeuze. Aankomende studenten moeten daarbij kunnen rekenen op correcte en toereikende studiekeuze informatie. Dus ook over de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt.  Daarom heeft onze Vereniging 25 jaar geleden het initiatief genomen tot de jaarlijkse HBO-Monitor die wordt uitgevoerd door het ROA.  Anders dan wordt gesuggereerd bevatten zowel de HBO-Monitor als de studiebijsluiters informatie over het percentage afgestudeerden dat werk op hbo-niveau vindt. De suggestie dat hierover geen informatie wordt geboden is onjuist.

Studiesucces en slagingspercentages
De website van de Vereniging Hogescholen bevat een veelheid aan data.  Alle actuele data per hogeschool en per opleiding over studiesucces en slagingspercentages kunnen daar worden gevonden. Evenals de gegevens van de HBO-monitor worden die data elk jaar geactualiseerd. Het is dus niet juist dat de ontwikkeling van nieuwe data stagneert. Iedereen, dus ook aanbieders als de Keuzegids of Elsevier, kan deze data zelf analyseren en gebruiken. Wij delen overigens de wens dat ook het particuliere hoger onderwijs de data beschikbaar stelt over studiesucces en slagingspercentages.

Studiekeuze123
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief  van de aanbieders van hoger onderwijs en de studentenorganisaties, gesteund door het Ministerie van OCW.  Het initiatief was een belangrijke stap richting transparantie, en samen zijn we er voor verantwoordelijk dat we dat die transparantie zo goed mogelijk invullen; daarom moet Studiekeuze123 ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven. De Vereniging Hogescholen verwelkomt kritische feedback en  werkt graag met iedereen samen om onze informatievoorziening verder te verbeteren.

Gerelateerd

Volgende stap in betere aansluiting mbo hbo

Actualiteit

In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Juiste student naar juiste studie voor juiste baan

Standpunt

Een studie en loopbaan vallen van te voren nooit geheel te plannen. Desalniettemin werken hogescholen er hard aan om een goede match tussen student en opleiding te creëren waarbij studenten een realistische verwachting krijgen van de “banen van morgen” waarvoor ze worden opgeleid. Hogescholen staan voor toegankelijkheid van het hbo, zetten in op eerlijke voorlichting bij de studiekeuze van studenten en zijn bij uitzondering voor selectie aan de poort.

Lees meer