Actualiteit

Met eerlijke en transparante voorlichting juiste studiekeuze maken

De Vereniging Hogescholen vindt betrouwbare informatie ten behoeve van goede  studiekeuze heel belangrijk. Daarom wordt veel in het werk gesteld om te beschikken over adequate onderzoeksgegevens. Deze worden veelvuldig gedeeld met zowel de eigen leden als andere partijen, zoals onder andere Studiekeuze123, Keuzegids en andere aanbieders van studiekeuzeproducten. Het beeld dat wij selectieve en gekleurde informatie zouden verschaffen herkennen wij niet.

Eerlijke en transparante voorlichting noodzakelijk
Het gehele studiekeuzeproces, van de eerste oriëntatie tot en met de studiekeuzecheck, draagt bij aan een bewuste studiekeuze. Aankomende studenten moeten daarbij kunnen rekenen op correcte en toereikende studiekeuze informatie. Dus ook over de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt.  Daarom heeft onze Vereniging 25 jaar geleden het initiatief genomen tot de jaarlijkse HBO-Monitor die wordt uitgevoerd door het ROA.  Anders dan wordt gesuggereerd bevatten zowel de HBO-Monitor als de studiebijsluiters informatie over het percentage afgestudeerden dat werk op hbo-niveau vindt. De suggestie dat hierover geen informatie wordt geboden is onjuist.

Studiesucces en slagingspercentages
De website van de Vereniging Hogescholen bevat een veelheid aan data.  Alle actuele data per hogeschool en per opleiding over studiesucces en slagingspercentages kunnen daar worden gevonden. Evenals de gegevens van de HBO-monitor worden die data elk jaar geactualiseerd. Het is dus niet juist dat de ontwikkeling van nieuwe data stagneert. Iedereen, dus ook aanbieders als de Keuzegids of Elsevier, kan deze data zelf analyseren en gebruiken. Wij delen overigens de wens dat ook het particuliere hoger onderwijs de data beschikbaar stelt over studiesucces en slagingspercentages.

Studiekeuze123
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief  van de aanbieders van hoger onderwijs en de studentenorganisaties, gesteund door het Ministerie van OCW.  Het initiatief was een belangrijke stap richting transparantie, en samen zijn we er voor verantwoordelijk dat we dat die transparantie zo goed mogelijk invullen; daarom moet Studiekeuze123 ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven. De Vereniging Hogescholen verwelkomt kritische feedback en  werkt graag met iedereen samen om onze informatievoorziening verder te verbeteren.

Gerelateerd

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer