Actualiteit

Kabinet komt met noodzakelijke impuls voor het hbo

“Een noodzakelijke impuls voor het hoger beroepsonderwijs en erkenning van de spilfunctie van hogescholen in hun regio”. Zo typeert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de beleidsbrief die onderwijsminister Dijkgraaf vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Limmen: “Nederland kan niet zonder kwalitatief goede hbo-opleidingen die mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is cruciaal dat het kabinet daarin blijft investeren."

Extra middelen
Het kabinet stelt de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Limmen: “We leiden hbo’ers op voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Met praktijkgericht onderzoek zorgt het hbo voor vernieuwing van het onderwijs én innovatie van de beroepspraktijk.” Bovendien investeert het kabinet hiermee in de pilotfase van de professional doctorate, het hbo-equivalent van een universitaire doctorstitel.

Ook trekt het kabinet extra geld uit voor opleidingen die in hun regio te maken hebben met demografische krimp. Voor de korte termijn is hiervoor 90 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen hogescholen met hun opleidingsaanbod blijven aansluiten op de lokale arbeidsmarktvraag en de voor hun regio benodigde infrastructuur in stand houden. Limmen: “Het kabinet erkent daarmee de spilfunctie die hogescholen hebben in hun regio's. Voor de langere termijn zijn verdere stappen nodig om die rol verder te versterken. Daarover gaan we met de minister in gesprek.”

Toekomstverkenning en commissie Positionering hbo
Limmen deelt de behoefte van het kabinet om samen te verkennen hoe de toekomstbestendigheid van het stelsel van hoger onderwijs kan worden gegarandeerd. ”Het huidige hoger onderwijsstelsel leidt tot onderbenutting van beroepsmatig talent en houdt ongelijke kansen in onze samenleving in stand. Zo is de verminderde instroom van vwo’ers in het hbo een signaal dat we de positie van het hbo breed onder de loep moeten nemen”, aldus Limmen.

Met het oog op de ontwikkeling van visie over deze thematiek heeft het bestuur van de Vereniging Hogescholen de tijdelijke commissie ‘Positionering hoger beroepsonderwijs' ingesteld onder leiding van Ron Bormans. 

Gerelateerd

Officiële start pilot Professional Doctorate: impact PD staat centraal

Article

Vandaag vond de Startconferentie Professional Doctorate plaats op De Haagse Hogeschool. Met dit evenement markeerden de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA, samen met demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf, de officiële start van de pilot Professional Doctorate. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen: “Het van start gaan van de pilot Professional Doctorate is heel goed nieuws. Het professionele doctoraat moet het mogelijk maken om ook in het hbo tot het hoogste onderwijsniveau door te groeien. Dat is belangrijk voor positionering van het bredere beroepsonderwijs in Nederland. Op deze wijze dragen we bij aan gelijke kansen voor hbo-studenten en geven we een impuls aan ons onderwijs en de beroepspraktijk”.

Lees meer

Nieuwe beurzen voor deelnemers pilot Professional Doctorate

Article

Regieorgaan SIA heeft zeven financieringsaanvragen voor professional doctorate-kandidaten gehonoreerd. Met deze honoreringen kunnen nu ook in de domeinen Maritiem, Gezondheid & Welzijn, en Leisure, Tourism & Hospitality kandidaten aan de slag met hun onderzoek naar complexe problemen in de praktijk. De komende vier jaar worden zij opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren interveniëren in complexe (beroeps)praktijken.

Lees meer

Eerste beurzen voor deelnemers pilot Professional Doctorate

Article

Regieorgaan SIA heeft 11 aanvragen voor Professional Doctorate-kandidaten gehonoreerd. Met deze belangrijke stap in de pilot van het doctoraatstraject in het hbo kunnen kandidaten nu ook daadwerkelijk aan de slag met hun onderzoek. De komende vier jaar worden zij opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren interveniëren in complexe (beroeps)praktijken, zoals de energietransitie en de gezondheidszorg.

Lees meer