Actualiteit

Kabinet komt met noodzakelijke impuls voor het hbo

“Een noodzakelijke impuls voor het hoger beroepsonderwijs en erkenning van de spilfunctie van hogescholen in hun regio”. Zo typeert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de beleidsbrief die onderwijsminister Dijkgraaf vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Limmen: “Nederland kan niet zonder kwalitatief goede hbo-opleidingen die mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is cruciaal dat het kabinet daarin blijft investeren."

Extra middelen
Het kabinet stelt de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Limmen: “We leiden hbo’ers op voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Met praktijkgericht onderzoek zorgt het hbo voor vernieuwing van het onderwijs én innovatie van de beroepspraktijk.” Bovendien investeert het kabinet hiermee in de pilotfase van de professional doctorate, het hbo-equivalent van een universitaire doctorstitel.

Ook trekt het kabinet extra geld uit voor opleidingen die in hun regio te maken hebben met demografische krimp. Voor de korte termijn is hiervoor 90 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen hogescholen met hun opleidingsaanbod blijven aansluiten op de lokale arbeidsmarktvraag en de voor hun regio benodigde infrastructuur in stand houden. Limmen: “Het kabinet erkent daarmee de spilfunctie die hogescholen hebben in hun regio's. Voor de langere termijn zijn verdere stappen nodig om die rol verder te versterken. Daarover gaan we met de minister in gesprek.”

Toekomstverkenning en commissie Positionering hbo
Limmen deelt de behoefte van het kabinet om samen te verkennen hoe de toekomstbestendigheid van het stelsel van hoger onderwijs kan worden gegarandeerd. ”Het huidige hoger onderwijsstelsel leidt tot onderbenutting van beroepsmatig talent en houdt ongelijke kansen in onze samenleving in stand. Zo is de verminderde instroom van vwo’ers in het hbo een signaal dat we de positie van het hbo breed onder de loep moeten nemen”, aldus Limmen.

Met het oog op de ontwikkeling van visie over deze thematiek heeft het bestuur van de Vereniging Hogescholen de tijdelijke commissie ‘Positionering hoger beroepsonderwijs' ingesteld onder leiding van Ron Bormans. 

Gerelateerd

Hogescholen introduceren Professional Doctorate

Article

Hogescholen starten in 2022 met een eigen doctoraatstraject: het Professional Doctorate. Daarmee introduceert het hbo een nieuwe beroepsopleiding waarmee het de grenzen in de beroepspraktijk wil verleggen. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe vraagstukken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. Dit staat in een plan dat de Vereniging Hogescholen vandaag overhandigt aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het professional doctorate is een investering in de aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Het vergroot de impact van praktijkgericht onderzoek en draagt bij aan de verdere professionalisering van hbo-docenten.”

Lees meer