Actualiteit

Hbo, mbo en wo pleiten voor 1 week scholing per jaar voor iedere werkende Nederlander

De drie publieke onderwijssectoren die onderwijs aan volwassenen geven (mbo, hbo en wo) willen bijdragen aan een doorbraak in LLO en daarom hun krachten bundelen. Ze bepleiten alle drie een aanvullend arrangement van publieke bekostiging in de vorm van leerrechten.

De MBO-Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU bepleiten daarom gezamenlijk voor:

1. Het introduceren van een systeem van individuele leerrechten aanvullend op het
bestaande recht om als volwassene op een volgend onderwijsniveau tegen een
bekostigd tarief een diploma te behalen;

2. De toekenning van een basisrecht ter waarde van 1 week scholing per jaar gedurende 40 jaar aan iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar;

3. De toekenning van extra leerrechten aan werkenden zonder startkwalificatie, een
entree-opleiding of een MBO2 niveau ter waarde van een extra week per jaar en aan
werkenden met een mbo-3 of mbo-4 diploma ter waarde van een halve week extra
per jaar;

4. Het ontwikkelen en ontsluiten van een gezamenlijk onderscheidend publiek
onderwijsaanbod dat thematisch aansluit bij de transities in de samenleving en de
veranderende vraag op de arbeidsmarkt;

5. Het samen met relevante stakeholders inrichten van een infrastructuur die
werkenden stimuleert om te gaan leren en drempels verlaagt om onderwijs te gaan
volgen (bijv. het idee van werkwinkels).

Geïntegreerd publiek aanbod

Wij realiseren ons dat we op zo kort mogelijke termijn een impuls moeten geven aan LLO. Met de volgende initiatieven zijn we nu concreet bezig en deze willen we zo snel mogelijk naar resultaten brengen. Hierbij zoeken we ook de samenwerking met zoveel mogelijk andere partners uit overheid en bedrijfsleven.

1. ‘Tripadvisor’ voor LLO aanbod: een gezamenlijk platform om het LLO aanbod te ontsluiten wordt nu ontwikkeld. Een eerste versie is dit najaar klaar. Dit platform kan ook eenvoudig met andere platforms worden geïntegreerd.

2. De drie publieke onderwijssectoren zijn goed betrokken bij het initiatief van SZW en OCW om te komen tot een digitaal scholingsportaal: ikwilverderleren.nl

3. EDUmij: een digitale voorziening die het mogelijk maakt voor een lerende en zich ontwikkelende persoon om een leven lang regie te voeren over eigen leer- en ontwikkelgegevens en formele en informele leerresultaten gevalideerd te beheren en te gebruiken in de relatie tot werkgevers.

4. Microcredentials: binnen het Versnellingsplan Hoger Onderwijs zijn het HBO en WO al langer bezig met microcredentials, een methodiek om aparte leermodules op kwaliteit te kunnen certificeren, zodat we een eenduidig systeem van publieke certificering ontwikkelen. Een invulling van microcredentials wordt dit najaar gelanceerd en is onder andere bedoeld om mensen te helpen met het sneller bij- en omscholen. Sommige mbo-scholen sluiten zich hier nu ook bij aan.

5. De mbo-sector bereidt zich voor, samen met sociale partners (via SBB), UWV en private erkende aanbieders (NRTO) op een stevig aanbod van heel concrete certificaattrajecten vanaf dit najaar aan mensen die als gevolg van de Coronacrisis plotseling in de WW terecht komen en afgestudeerden die ineens geen perspectief meer hebben – in ieder geval tijdelijk – op een goede startbaan. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met bedrijfssectoren en beroepsgroepen.’

Gerelateerd

Landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor van start

Article

Deze week start alweer de 30e editie van de landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor, onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen en uitgevoerd door het het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). DESAN Research Solutions voert het veldwerk uit en stuurt vandaag de eerste mailing naar alumni van studiejaar 2018-2019.

Lees meer

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer