Actualiteit

Hbo kunstonderwijs presenteert sectoragenda 2021-2025

Een nog veerkrachtiger sector die voortdurend in verbinding staat met de ontwikkelingen in het werkveld en de samenleving, en die onderwijs en onderzoek innoveert. Dat is de ambitie die centraal staat in de Sectoragenda Hbo Kunstonderwijs 2021 - 2025, die minister Ingrid van Engelshoven van OCW vandaag in ontvangst neemt uit handen van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Als uitwerking van de sectoragenda heeft het kunstonderwijs ook een statement opgesteld over sociale veiligheid, waarin ze uitspreken gezamenlijk grondig aan de slag te gaan met een nog veiliger leer- en werkklimaat in de kunstopleidingen. 

Onder leiding van het sectoraal advies college kunstonderwijs is afgelopen maanden gewerkt aan de ambities voor de komende jaren. Met inbreng van velen, waaronder lectoren, docenten, studenten, bestuurders en partijen uit het werkveld van kunst, cultuur en creatieve industrie, zijn de ambities tot stand gekomen. De nieuwe agenda bestaat uit drie hoofdonderdelen en bouwt voort op de resultaten van KUO NEXT 2016-2020.

Veerkrachtig kunstonderwijs
Ook in de toekomst staat het kunstonderwijs voor internationaal toonaangevend en erkend onderwijs en onderzoek. Dit vereist veerkracht. Die veerkracht toonde het kunstonderwijs afgelopen maanden door de snelle reactie op de coronacrisis, aandacht voor studievoortgang en het welzijn van studenten en bijvoorbeeld de versnelling die is aangebracht in o.a. blended learning. De komende jaren zal de sector deze veerkracht verder vergroten met gezamenlijke ambities op het gebied van weerbare studenten, diversiteit en inclusie, en de relatie met de omgeving.
Sociale veiligheid is één van de onderwerpen als het gaat om een veerkrachtige sector. Omdat het onderwerp zo cruciaal is, heeft de sector al een gezamenlijke aanpak verder uitgewerkt. Dit is mede ingegeven door de aandacht die er in de afgelopen periode is geweest voor verschillende kwesties rond sociale veiligheid.

Leven Lang Ontwikkelen
Leren en ontwikkelen voorafgaand aan, tijdens en na een kunstopleiding vullen elkaar aan. Een Leven Lang Ontwikkelen is geen nieuw adagium, maar staat de komende jaren meer op de voorgrond. Kunstvakdocenten- en kunsteducatieve opleidingen vervullen hierbij een bijzondere rol. Zij leiden op voor een wereld en werkveld die voortdurend in verandering zijn en waarin het kunnen toepassen van innovatieve manieren van communiceren, experimenteren en reflecteren noodzakelijk is. Om Leven Lang Ontwikkelen door te ontwikkelen zet het KUO in op vijf onderling samenhangende en elkaar versterkende punten: werkveld en arbeidsmarkt, open leeromgevingen, blended learning, talentontwikkeling en vooropleidingen, en kunstvakdocentopleidingen. 

Onderzoek: tussen onderwijs en beroepspraktijk
Onderzoek is niet alleen essentieel voor kunsten en het kunstonderwijs, maar ook voor de verbinding met de wereld en de samenleving. De komende jaren richt het KUO zich daarbij op de versterking van het kennisecosysteem door het verstevigen van de onderzoekscultuur in het onderwijs, op de verdere ontwikkeling van de derde cyclus (Professional Doctorate) en van de lectoraten, en uiteraard op strategische samenwerking in onderzoek met werkveld en andere partners.  

De uitzending van de uitreiking van de agenda is via deze link en hieronder terug te kijken:


Zie ook: Online presentatie nieuwe sectoragenda hbo kunstonderwijs - 20 mei 2021