Actualiteit

Europees netwerk van hogescholen verbindt zich aan SDG's

Het Europese netwerk van hogescholen, UAS4EUROPE, heeft vandaag het convenant ondertekend waarin zij verklaren zich aan de Sustainable Development Goals (SDG's) te verbinden. De SDG’s helpen om de hogescholen voor te bereiden op een duurzame toekomst in o.a. onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Namens de Vereniging Hogescholen ondertekende Marjolijn Brussaard, VH-bestuurslid en CvB-voorzitter ArtEZ, het convenant.

In voorbereiding op de ondertekening heeft het netwerk een position paper geschreven. 

UAS4EUROPE en UASNL
Het UAS4EUROPE netwerk bestaat naast de Vereniging Hogescholen uit zeven andere nationale koepels van hogescholen.  Een paar keer per jaar komen de bestuurders van deze instellingen bij elkaar voor de bestuurlijke vergadering, oftewel Presidents’ Meeting. Hierin wordt nauw samengewerkt met UASNL, een groep Nederlandse hogescholen die samenwerken aan het profileren van praktijkgericht onderzoek in Europa.

Contactpersoon
UASNL heeft een EU Office in Brussel om als vooruitgeschoven post een Europees netwerk uit te bouwen, en het Nederlands praktijkgericht onderzoek in Europa te promoten. Wilt u meer weten over UASNL? Neem dan contact op met Eelko Steenhuis, coördinator EU Office, via steenhuis@uasnl.eu .

Gerelateerd

Zo werken hogescholen aan de Sustainable Development Goals

Article

Hogescholen houden zich al sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw bezig met de impact van ons handelen op de aarde en op onze samenleving. Inmiddels bevinden we ons volop in een transitie naar een meer duurzame samenleving. Mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en toenemende sociale ongelijkheid vragen om duurzame oplossingen. Studenten, docenten en onderzoekers bij hogescholen leveren een belangrijke bijdrage aan deze oplossingen: in Nederland, maar ook over onze eigen grenzen heen. Daarom onderschrijven hogescholen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. 

Lees meer

Samenwerkingsprogramma van start om de energietransitie te versnellen

Article

Mensen Maken de Transitie. Dat is de naam van een leer- en innovatieprogramma dat van start gaat. Het programma moet de verduurzaming van bestaande woningen gaan versnellen. Door een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en (bij)scholing van werknemers wordt het straks eenvoudiger om hele wijken in één keer aan te pakken. De Vereniging Hogescholen is een van de initiatiefnemers van dit programma. 

Lees meer

Hogescholen scherpen energie-efficiency verder aan

Article

Uit de nieuwste monitoring in het kader van het convenant voor de Meerjarenafspraken efficiëntie 3 (MJA-3) blijkt dat hogescholen goed op koers liggen om de 30% energie-efficiency uit het convenant te halen.

Lees meer