Actualiteit

Zo werken hogescholen aan de Sustainable Development Goals

Hogescholen houden zich al sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw bezig met de impact van ons handelen op de aarde en op onze samenleving. Inmiddels bevinden we ons volop in een transitie naar een meer duurzame samenleving. Mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en toenemende sociale ongelijkheid vragen om duurzame oplossingen. Studenten, docenten en onderzoekers bij hogescholen leveren een belangrijke bijdrage aan deze oplossingen: in Nederland, maar ook over onze eigen grenzen heen. Daarom onderschrijven hogescholen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. 

SDG’s in onderwijs en onderzoek
In het hbo-onderwijs houden we rekening met verschillende visies op oplossingen voor mondiale vraagstukken, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en groeiende sociale ongelijkheid. Maar wat ons bindt in deze maatschappelijke transitie is onze gemeenschappelijke missie: we willen studenten opleiden tot professionals die meebouwen aan een nieuwe, duurzame samenleving. Daarbij vinden hogescholen houvast in de wereldwijde afspraken over de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. De 17 SDG’s presenteren (oplossingen voor) wereldproblemen in onderlinge samenhang en bieden handelingsperspectief aan overheden, bedrijven en studenten. 

In de strategische agenda 2019-2023 'Professionals voor morgen' van de Vereniging Hogescholen hebben hogescholen vastgelegd hoe ze de SDG’s willen integreren in hun onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Daarin speelt de hbo SDG-coalitie een centrale rol. 

hbo SDG-coalitie
De hbo SDG-coalitie werkt met betrokkenheid van de Vereniging Hogescholen aan good practices, kennisdeling en projecten. In Europees verband heeft de Vereniging Hogescholen als onderdeel van de UAS4EUROPE het convenant ondertekend om hogescholen te verbinden aan de SDG’s. Op LinkedIn deelt de Vereniging Hogescholen regelmatig voorbeelden van hoe hogescholen bijdragen aan de SDG’s. Voor hogescholen biedt de hbo SDG-coalitie ondersteuning om de SDG’s te integreren in hun onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

Ook kunnen hogescholen meedoen aan:

SDG’s on Stage
SDG’s on Stage is een platform waar studenten verbonden worden met bedrijven om een duurzame stage te lopen. Studenten kunnen met deze stage een maatschappelijke impact maken en bedrijven vinden jonge talenten die graag uitdagingen aanpakken rondom de SDG’s. 

SDG Challenge
Interdisciplinaire teams vanuit 10 verschillende University of Applied Sciences (UAS) teams werken samen aan SDG-opdrachten van organisaties. Bij universiteiten is de SDG-challenge al langer een succes. 

Geclusterde SDG’s
Hoe zijn de 17 SDG’s te clusteren in routes om verandering te bewerkstelligen? SDSN en NWO bieden verschillende handvatten waar hogescholen gebruik van kunnen maken:

 • Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
  • Education, Gender & Inequality
  • Health, Wellbeing & Demography
  • Energy, Decarbonisation & Sustainable Industry
  • Sustainable food, land, water & oceans
  • Sustainable cities & communities
  • Digital revolution for sustainable development
  • Lees meer: Six Transformations to achieve the SDG’s
 • NWO
  • Energietransitie en Duurzaamheid
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Gezondheid en Zorg
  • Veiligheid 
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk Verdienvermogen 
  • Lees meer: Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023

Gerelateerd

Vijf workshops over verduurzaming & maatschappelijke opgaven op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Verduurzaming & maatschappelijke opgaven' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

Hbo versterkt onderzoeksamenwerking met Indonesië

Article

Tijdens de tweede WINNER-conferentie (van 26 tot en met 28 oktober 2021), kwamen de vele facetten van onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen Nederland en Indonesië aan bod. Vooral op het gebied van toerisme, watermanagement en landbouw werkt het Nederlandse hbo samen met Indonesische partners. Of het om ‘living labs’ of ‘pressure cookers’ gaat, de lokale vraag ligt steeds aan de basis van praktijkgericht onderzoek. 

Lees meer

Europees netwerk van hogescholen verbindt zich aan SDG's

Article

Het Europese netwerk van hogescholen, UAS4EUROPE, heeft vandaag het convenant ondertekend waarin zij verklaren zich aan de Sustainable Development Goals (SDG's) te verbinden. De SDG’s helpen om de hogescholen voor te bereiden op een duurzame toekomst in o.a. onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Namens de Vereniging Hogescholen ondertekende Marjolijn Brussaard, VH-bestuurslid en CvB-voorzitter ArtEZ, het convenant.

Lees meer