Actualiteit

Acht workshops over studentenwelzijn op VH-congres

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Studentenwelzijn' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Samen met de presentatoren kunt u tijdens de workshops ingaan op deze onderwerpen: de Avans welzijnsmonitor, initiatieven van hogescholen over welzijn van studenten in kader van bestedingsplannen Nationaal Programma Onderwijs, werken aan studentenwelzijn, het model studentsucces als dialooginstrument, de Student Life Monitor, vertaling van het Fontys Hogescholen beleid op studentenwelzijn voor 1e jaars naar de praktijk, student als partner, en de Startthermometer op vijf hogescholen. De volledige toelichting leest u op deze pagina.

De Avans welzijnsmonitor: het mentale kompas voor studenten  
Met de Welzijnsmonitor-app wil Avans de zelfregie bij studenten vergroten om hun mentale veerkracht te verhogen. Studenten kunnen hiermee zelf monitoren hoe het staat met bijvoorbeeld hun stress of motivatie. Met deze inzichten kunnen studenten gerichter om hulp vragen en bedenken welke thema's ze met een studentbegeleider willen bespreken.

Hoe het hbo zich inzet om het welzijn van studenten weer op peil te krijgen; overzicht en goede praktijken 
In het voorjaar van 2021 werd bekend dat het onderwijs vanuit het Nationaal Programma Onderwijs extra middelen zou krijgen voor door corona ontstane problematiek. Berenschot is gevraagd om de door instellingen gemaakt bestedingsplannen te monitoren via halfjaarlijks onderzoek. Dat levert een zeer rijk beeld op van de vele initiatieven die worden genomen, onder meer om het welzijn van studenten weer op peil te krijgen.

Werken aan studentenwelzijn 
Studentenwelzijn staat volop in de aandacht. Maar hoeveel kun, wil en moet je als opleiding aan studentenwelzijn doen? Welke rol pakken de studenten zelf? En merken zij dat alle inspanningen van de opleiding hun welzijn daadwerkelijk verbetert? Tijdens deze workshop gaan deelnemers zelf aan de slag met studentenwelzijn, de aspecten die daarbij een rol spelen, en maken zij en inventarisatie van hoe het binnen hun opleiding/hogeschool gaat.

Het model studentsucces als dialooginstrument
In deze workshop gaan we in op het model studentsucces. Na een toelichting verkennen we met jou als deelnemer verkennen wat er gebeurt binnen jouw eigen opleiding/instelling op het gebied van studentsucces. Aan de hand van het dialooginstrument werken wij gezamenlijk om praktische handvaten te bieden om zo de volgende stap te maken binnen je eigen opleiding/instelling.

Health monitoring: lessons learned
Bij Codarts vindt er een unieke samenwerking plaats tussen onderzoek, ondersteuning en onderwijs. Met de door Codarts ontwikkelde Student Life Monitor (SLM) leren op dit moment 300 studenten hun eigen gezondheid te monitoren en te verbeteren. Studenten krijgen direct terugkoppeling en persoonlijke feedback. De monitor maakt onderdeel uit van het onderwijs. Met de resultaten kan Codarts het onderwijs- en de studentenbegeleiding optimaliseren.

Studentwelzijn bij Fontys: van beleid tot in de klas
In deze sessie nemen de presentatoren de deelnemers mee in de vertaling van het Fontys-beleid op studentenwelzijn voor 1e jaars studenten naar de praktijk. De presentatoren staan stil bij verschillende onderzoeksresultaten uit de eigen praktijk, en daarna kort het Fontys-beleid op studentenwelzijn schetsen. Vervolgens focussen zij zich op de vertalingen ervan naar de praktijk. Afgesloten wordt met een interactieve sessie met het delen van 'best practices' en 'lessons learned'. 

Student als partner, What's in it for us? What's in it for me?
'Student als Partner' is samen werken en leren in gelijkwaardigheid om vanuit partnerschap krachtige en zelfbewuste professionals op te leiden en jezelf als professional te blijven ontwikkelen. Student als Partner drijft op essentiële waarden als gelijkwaardigheid, transparantie, betrokkenheid en een open houding. Vanuit de HAN en Hogeschool Inholland zullen professionals en studenten jullie meenemen in de wereld van student als partner. Hoe ervaren zij het concept studentparticipatie? Daarbij zullen we zowel ingaan op ervaringen als op onderzoek.   

Samen werken aan studentwelzijn: inzichten en opbrengsten van de startthermometer op vijf hogescholen 
De Startthermometer is een online reflectie- en welzijnsinstrument ontwikkeld door Fontys dat eerstejaars studenten na de eerste studieweken stil laat staan bij de studiekeuze, hun eerste ervaringen, welzijn, motivatie, en sociale en academische integratie. We gaan in deze workshop in op de ervaringen hoe je dit instrument kunt inzetten t.b.v. coaching en managementinformatie, en delen hbo-instellingsoverstijgende inzichten over eerstejaars studentwelzijn en factoren die belangrijk zijn voor studentsucces. 
 

Gerelateerd

Bor Romers winnaar verkiezing Hbo Held 2024

Article

Bor Romers van HAS green academy is de winnaar van de Hbo Held-verkiezing van 2024. Hij kreeg de meeste stemmen tijdens het VH-congres op 8 april in Den Bosch. Romers ontving de geldprijs ter waarde van een jaar collegegeld uit handen van juryvoorzitter Rob Verhofstad. “Ik ga zorgen dat ik nog meer jongeren ervaringen kan bieden in de natuur, zodat ze hun ambities kunnen vinden”, aldus Romers.

Lees meer

Vijf workshops over verduurzaming & maatschappelijke opgaven op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Verduurzaming & maatschappelijke opgaven' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

Tien workshops over onderwijs voor een veranderende arbeidsmarkt op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Onderwijs voor een veranderende arbeidsmarkt' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer