Studentenwelzijn

 

Workshops en masterclasses


18 - De Avans welzijnsmonitor: het mentale kompas voor studenten  
dr. Jessica Nooij, drs. Lonneke van Wamel - Avans Hogeschool, leer- en innovatiecentrum
  
 
Begin 2022 lanceerde Avans Hogeschool de Welzijnsmonitor-app voor studenten. De app geeft studenten een beter beeld wat hen in het dagelijks leven energie geeft en wat juist veel energie vraagt. Met de Welzijnsmonitor-app wil Avans de zelfregie bij studenten vergroten om hun mentale veerkracht te verhogen. Studenten kunnen hiermee zelf monitoren hoe het staat met bijvoorbeeld hun mood, zelfvertrouwen, stress of motivatie. Met deze inzichten kunnen studenten gerichter om hulp vragen en bedenken welke thema's ze met een studentbegeleider willen bespreken. Studenten worden daarmee mede-eigenaar van hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn, zoals ze ook mede-eigenaar zijn van hun professionele ontwikkeling.


19 - Hoe het hbo zich inzet om het welzijn van studenten weer op peil te krijgen; overzicht en goede praktijken  
drs. Marcel de Haas, dr. Saraï Sapulete - Berenschot  
 
In het voorjaar van 2021 werd bekend dat het onderwijs vanuit het Nationaal Programma Onderwijs extra middelen zou krijgen voor door corona ontstane problematiek. Berenschot is gevraagd om de door instellingen gemaakt bestedingsplannen te monitoren via halfjaarlijks onderzoek. Bij de startmeting (najaar 2021) heeft Berenschot alle plannen bestudeerd en bij de eerste tussenmeting (voorjaar 2022) zijn 130 groepsinterviews gehouden bij 40 instellingen (in mbo, hbo en wo). Dat levert een zeer rijk beeld op van de vele initiatieven die worden genomen, onder meer om het welzijn van studenten weer op peil te krijgen. Presentatie downloaden


20 - Werken aan studentenwelzijn 
Roel van Krieken, Inge van der Hoorn, Phineas Shapiro - Hobeon Management Consultancy    

Studentenwelzijn staat volop in de aandacht. Maar hoeveel kun, wil en moet je als opleiding aan studentenwelzijn doen? Welke rol pakken de studenten zelf? En merken zij dat alle inspanningen van de opleiding hun welzijn daadwerkelijk verbetert? Tijdens deze workshop gaan deelnemers zelf aan de slag met studentenwelzijn, de aspecten die daarbij een rol spelen, en maken zij en inventarisatie van hoe het binnen hun opleiding/hogeschool gaat. 


21 - Het model studentsucces als dialooginstrument 
Evelyne Meens, Asha Dijkstra - HAN University of Applied Sciences

In deze workshop gaan we in op het model studentsucces. Na een toelichting van de 14 factoren die integraal invloed hebben op studentsucces, gaan we interactief met jou als  deelnemer verkennen wat er gebeurt binnen jouw eigen opleiding/instelling op het gebied van studentsucces. Aan de hand van het dialooginstrument werken wij gezamenlijk om praktische handvaten te bieden om zo de volgende stap te maken binnen je eigen opleiding/instelling. Na afloop neem je als deelnemer het dialooginstrument mee naar huis waarmee je zelfstandig aan de slag kunt gaan binnen je eigen opleiding.   


22 - Health monitoring: lessons learned
drs. S.c. Stephanie Keizer Hulsebosch, MA,  Annemiek Tiemens, MSc. PhD student - Codarts, afdeling Student Life    

Bij Codarts vindt er een unieke samenwerking plaats tussen onderzoek, ondersteuning en onderwijs (Team Around The Artist). Met de door Codarts ontwikkelde Student Life Monitor (SLM) leren op dit moment 300 studenten hun eigen gezondheid te monitoren en te verbeteren. De SLM bestaat uit vragen over de fysieke en mentale gezondheid, stressniveau, slaapkwaliteit, prestatietevredenheid, motivatie en of ze hulp hebben gezocht of niet. Studenten krijgen direct terugkoppeling en persoonlijke feedback. De monitor maakt onderdeel uit van het onderwijs. Met de resultaten (anoniem, op groepsniveau) kan Codarts het onderwijs- en de studentenbegeleiding optimaliseren. De SLM is dan ook zowel een educatieve als onderzoeks- en managementtool. 


23 - Studentwelzijn bij Fontys: van beleid tot in de klas
Chantal Gorissen, Chris Bliek, Paulo dos Santos Fortes - Fontys hogescholen    

In deze sessie zal Chantal Gorissen (onderzoeker studiesucces) samen met Chris Bliek en Paulo dos Santos (studentcoaches van de opleiding Applied Science) de deelnemers meenemen in de vertaling van het Fontys beleid op studentenwelzijn voor 1e jaars studenten naar de praktijk. We zullen kort stilstaan bij verschillende onderzoeksresultaten uit onze eigen praktijk in de vorm van een interactieve quiz, en daarna kort ons beleid op studentenwelzijn schetsen. Hoofdzakelijk zullen we daarna focussen op de vertalingen hiervan naar de praktijk en zullen we in een interactieve sessie onze 'best practices' en 'lessons learned' delen. Presentatie downloaden 


24 - Student als partner, What's in it for us? What's in it for me?
Sophie Derks, Carlijn Knuiman, MSc., Douwe van der Hucht - Hogeschool Inholland, HAN University of Applied Sciences

Vanuit twee onderwijsinstellingen zullen professionals en studenten jullie meenemen in de wereld van student als partner. 'Student als Partner' is samen werken en leren in gelijkwaardigheid om vanuit partnerschap krachtige en zelfbewuste professionals op te leiden en jezelf als professional te blijven ontwikkelen. Student als Partner is een internationaal gedragen initiatief dat zelfsturing en de verantwoordelijkheid van studenten en docenten verstrekt d.m.v. diverse activiteiten. Student als Partner drijft op essentiële waarden als gelijkwaardigheid, transparantie, betrokkenheid en een open houding.  Vanuit de HAN en Hogeschool Inholland zullen professionals en studenten jullie meenemen in de wereld van student als partner. Hoe ervaren zij het concept studentparticipatie? Daarbij zullen we zowel ingaan op ervaringen als op onderzoek. Presentatie downloaden   


25 - Samen werken aan studentwelzijn: inzichten en opbrengsten van de startthermometer op vijf hogescholen 
Linda Oosterwijk, Iris Ossenblok, Marloes de Lange - Fontys Hogescholen, studentenvoorzieningen; Breda University of Applied Sciences, Strategy Education and Research Office; HAN University of Applied Sciences, lectoraat responsief beroepsonderwijs

De Startthermometer is een online reflectie- en welzijnsinstrument ontwikkeld door Fontys dat eerstejaars studenten na de eerste studieweken stil laat staan bij de studiekeuze, hun eerste ervaringen, welzijn, motivatie, en sociale en academische integratie. De student krijgt na afloop een persoonlijke uitslag. De uitslag kan gebruikt worden voor vroegsignalering en gerichte coaching. De Startthermometer is afgelopen november t/m februari ingezet door Fontys Hogescholen, Breda University of Applied Sciences, HAN University of Applied Sciences, Hanzehogeschool Groningen en Saxion. We gaan in deze workshop in op de ervaringen hoe je dit instrument kunt inzetten t.b.v. coaching en managementinformatie, en delen hbo-instellingsoverstijgende inzichten over eerstejaars studentwelzijn en factoren die belangrijk zijn voor studentsucces.