Thema naar overzicht

Internationale samenwerking

Het is van vitaal belang om hoogwaardige internationale partnerschappen en netwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs te hebben. Dit gebeurt niet vanzelf maar is het resultaat van de jarenlange investeringen in internationale netwerken, ontworpen om wederzijds vertrouwen op te bouwen als basis voor de samenwerking. De problematiek van mondiale vraagstukken vormt in toenemende mate een belangrijk thema in veel (regulier) onderwijs en onderzoek. Bovendien is het een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke doelstellingen in het profiel van veel instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek.

Toekomst
Hogescholen werken vanuit het belang van duurzame strategische partnerschappen aan de ontwikkeling van een toekomstige strategische agenda voor capaciteitsopbouw.


Gerelateerd nieuws

Vereniging Hogescholen partner van UAS4EUROPE

Article

Op 6 november 2019 is de Vereniging Hogescholen in Brussel officieel toegelaten als partner van UAS4EUROPE. Daarmee is de vereniging vertegenwoordigd in de Presidents’ Meeting / Organization Committee waardoor zij richting kan geven aan de verdere strategische ontwikkeling van het netwerk en profilering van het praktijkgericht onderzoek in Europa.

Lees meer

“Heroverweeg het beperken van de 30%-regeling”

Article

Binnenkort zal staatssecretaris Snel van Financiën zijn plan om de duur van de 30%-regeling voor expats in de korten, van 8 naar 5 jaar, in de Tweede Kamer behandelen. Deze regeling houdt in dat buitenlandse werknemers 30% onbelast loon krijgen als vergoeding voor de extra kosten die zij maken voor hun verblijf in het buitenland. Het inkorten van deze regeling maakt het werken in Nederland, ook bij universiteiten en hogescholen, minder aantrekkelijk wordt. De Vereniging van Universiteiten heeft bijgaande brief gestuurd aan de staatssecretaris waarin ze hem vragen de beperking van de regeling tot 5 jaar, te heroverwegen. De Vereniging Hogescholen is medeondertekenaar van deze brief samen met de WVOI, de VAWO, TNO, NFU, LAD en United Expats of the Netherlands.

Lees meer

Sleutelrol voor hogescholen bij Negende Kaderprogramma Europese Commissie

Article

Hogescholen door heel Europa spelen een sleutelrol bij het verwezenlijken van de ambities zoals verwoord in het nieuwe Negende Kaderprogramma (KP9), aldus Kurt Vandenberghe, director for Policy Development bij de Europese Commissie. Om het succes van praktijkgericht onderzoek te etaleren, maar tegelijkertijd inzichtelijk te maken waar bestaande knelpunten liggen bij het indienen van onderzoek aanvragen, organiseerde UAS4EUROPE vandaag een ‘croissant-event’ in Brussel.

Lees meer