Thema naar overzicht

Internationale samenwerking

Het is van vitaal belang om hoogwaardige internationale partnerschappen en netwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs te hebben. Dit gebeurt niet vanzelf maar is het resultaat van de jarenlange investeringen in internationale netwerken, ontworpen om wederzijds vertrouwen op te bouwen als basis voor de samenwerking. De problematiek van mondiale vraagstukken vormt in toenemende mate een belangrijk thema in veel (regulier) onderwijs en onderzoek. Bovendien is het een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke doelstellingen in het profiel van veel instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek.

Toekomst
Hogescholen werken vanuit het belang van duurzame strategische partnerschappen aan de ontwikkeling van een toekomstige strategische agenda voor capaciteitsopbouw.


Gerelateerd nieuws

Vereniging Hogescholen partner van UAS4EUROPE

Article

Op 6 november 2019 is de Vereniging Hogescholen in Brussel officieel toegelaten als partner van UAS4EUROPE. Daarmee is de vereniging vertegenwoordigd in de Presidents’ Meeting / Organization Committee waardoor zij richting kan geven aan de verdere strategische ontwikkeling van het netwerk en profilering van het praktijkgericht onderzoek in Europa.

Lees meer

Sleutelrol voor hogescholen bij Negende Kaderprogramma Europese Commissie

Article

Hogescholen door heel Europa spelen een sleutelrol bij het verwezenlijken van de ambities zoals verwoord in het nieuwe Negende Kaderprogramma (KP9), aldus Kurt Vandenberghe, director for Policy Development bij de Europese Commissie. Om het succes van praktijkgericht onderzoek te etaleren, maar tegelijkertijd inzichtelijk te maken waar bestaande knelpunten liggen bij het indienen van onderzoek aanvragen, organiseerde UAS4EUROPE vandaag een ‘croissant-event’ in Brussel.

Lees meer

Wet stimuleert internationalisering en promotierecht voor lectoren

Article

Vorige week is de Wet Bevordering Internationalisering hoger onderwijs aangenomen in de Eerste Kamer. Op een onderdeel na zijn hogescholen zeer tevreden met de wijzigingen in de wet. Zo worden double degree programma’s op basis van gesloten beurzen mogelijk gemaakt. Studenten hoeven daardoor niet bij twee instellingen het collegegeld te betalen. Zeer verheugd zijn hogescholen over de mogelijkheid dat lectoren in het hbo met een 0-urencontract bij een universiteit, nu ook het promotierecht kunnen krijgen. Over één onderdeel van de wet zijn hogescholen ontevreden, dat betreft de kosten bij talentselectie van bijvoorbeeld kunstopleidingen.

Lees meer