Thema naar overzicht

Internationale samenwerking

Het is van vitaal belang om hoogwaardige internationale partnerschappen en netwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs te hebben. Dit gebeurt niet vanzelf maar is het resultaat van de jarenlange investeringen in internationale netwerken, ontworpen om wederzijds vertrouwen op te bouwen als basis voor de samenwerking. De problematiek van mondiale vraagstukken vormt in toenemende mate een belangrijk thema in veel (regulier) onderwijs en onderzoek. Bovendien is het een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke doelstellingen in het profiel van veel instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek.

Toekomst
Hogescholen werken vanuit het belang van duurzame strategische partnerschappen aan de ontwikkeling van een toekomstige strategische agenda voor capaciteitsopbouw.


Gerelateerd nieuws

Vereniging Hogescholen partner van UAS4EUROPE

Article

Op 6 november 2019 is de Vereniging Hogescholen in Brussel officieel toegelaten als partner van UAS4EUROPE. Daarmee is de vereniging vertegenwoordigd in de Presidents’ Meeting / Organization Committee waardoor zij richting kan geven aan de verdere strategische ontwikkeling van het netwerk en profilering van het praktijkgericht onderzoek in Europa.

Lees meer

Lectoren nu wettelijk verankerd aan het hbo

Article

Hogescholen zijn verheugd dat bij de stemmingen in de Eerste Kamer de Wet Bescherming Namen en Graden Hoger Onderwijs vanmiddag is aangenomen. Met deze wet wordt o.a. het misbruik van de namen en graden van hogescholen en universiteiten tegengegaan, wordt de Engelse benaming van hogescholen vastgelegd en, belangrijk voor hogescholen, wordt de functie van lector wettelijk verbonden aan het hbo. “Dat lectoren nu wettelijk verankerd zijn aan het hbo, verheldert en versterkt de rol van lectoren bij onderzoeksprojecten en naar externe samenwerkingspartners”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Hogescholen en universiteiten presenteren ‘Visie Global Development’

Article

Nederlandse hoger onderwijsinstellingen zien voor zichzelf een grotere rol weggelegd bij ontwikkelingssamenwerking. In ontwikkelingslanden en opkomende economieën is er een groeiende vraag naar kennis en hoger onderwijs. Voor een snelle uitbreiding van de hoger onderwijs- en onderzoekscapaciteit in deze landen is steun vanuit andere landen zeer welkom. Nederlandse universiteiten en hogescholen spelen hier op in en vragen de Nederlandse overheid daarom om kennis prominenter aan bod te laten komen bij ontwikkelingssamenwerking. Dat staat in de ‘Visie Global Development’ die de Vereniging Hogescholen en VSNU vandaag hebben aangeboden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees meer