Zoekresultaten voor competenties hbo

Van havo naar hbo: weg met die trap
16 jun 2017 ... "In onze poging de beroepspraktijk te naderen moeten we niet de afstand met de havo vergroten" blogt Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. "Het is goed te zien dat er al meerdere initiatieven worden genomen om de stap van havo naar hbo te verkleinen en daarmee het succes van doorstuderen te vergroten. Zo stelt Havisten Competent, een netwerk van 32 havo-scholen in Nederland, hbo-relevante competenties centraal om de overstap van hun leer...
ROA publiceert sectorrapportages hbo
11 mrt 2013 ... Vandaag publiceert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University rapportages over de aansluiting op de arbeidsmarkt van zes hbo-sectoren. Deze rapportages bevatten onder andere analyses van de ontwikkelingen in de sectorspecifieke arbeidsmarkt, van toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden en ontwikkelingen in de competenties die van hen gevraagd worden. De HBO-raad gebruikt de rapportages bij de sectorale verkenningen. I...
Beleidsagenda lerarenopleiding: stand van zaken
03 aug 2006 ... De hbo-lerarenopleidingen werken momenteel hard aan een verdere kwaliteitsverhoging van de pabo’s en de tweedegraads lerarenopleidingen. Dat hebben ze afgesproken met OCW in de beleidsagenda lerarenopleiding. Het meest in het oog springende besluit is de invoering van de landelijke reken- en taaltoets aan het begin van het studiejaar 2006/2007 van de pabo’s. Deze toets wordt door alle pabo’s afgenomen. De Cito-groep ontwikkelt deze toets. Op de website van Cito vindt u uitgebr...
#hbo2025 Wendbaar en Weerbaar
20 mei 2015 ... Afgestudeerde hbo’ers van hoog niveau, meer differentiatie in het onderwijs en het studiesucces omhoog. Vernieuwend onderwijs met meer aandacht voor digitalisering, internationalisering en de rol van de docent. En uitbouw van het praktijkgericht onderzoek voor versterking van het onderwijs en de innovatiekracht van het werkveld. Dat zijn in een notendop enkele ambities van de Vereniging Hogescholen voor de komende tien jaar. Gisteren presenteerde Thom de Graaf de strategische ...
B Technische Informatica
Betrokken werkveld en overige informatie Naast de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen, ook via de Landelijke Werkveldadviesraad van HBO-I. Die Raad bestaat met name uit afgevaardigden van grote Nederlandse bedrijven (oa. SAP Nederland, Philips, Bergson/Ordina, Getronics PinkRoccade, ICT~Office, Scherrenberg Makelaardij) en uit een afgevaardigde van branchevereniging ICT~Office. De Raad van Advies geeft het HBO-I ondermeer advies over de beroepscompetenties van icters ove...
B Informatica
Betrokken werkveld en overige informatie Naast de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen, ook via de Landelijke Werkveldadviesraad van HBO-I. Die Raad bestaat met name uit afgevaardigden van grote Nederlandse bedrijven (oa. SAP Nederland, Philips, Bergson/Ordina, Getronics PinkRoccade, ICT~Office, Scherrenberg Makelaardij) en uit een afgevaardigde van branchevereniging ICT~Office. De Raad van Advies geeft het HBO-I ondermeer advies over de beroepscompetenties van icters ove...
Ad Technische Informatica
Betrokken werkveld en overige informatie Naast de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen, ook via de Landelijke Werkveldadviesraad van HBO-I. Die Raad bestaat met name uit afgevaardigden van grote Nederlandse bedrijven (oa. SAP Nederland, Philips, Bergson/Ordina, Getronics PinkRoccade, ICT~Office, Scherrenberg Makelaardij) en uit een afgevaardigde van branchevereniging ICT~Office. De Raad van Advies geeft het HBO-I ondermeer advies over de beroepscompetenties van icters ove...
B Information Security Management
Per 1 september 2015 gaat B Information Security Management op in de opleiding B Informatica. Betrokken werkveld en overige informatie Naast de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen, ook via de Landelijke Werkveldadviesraad van HBO-I. Die Raad bestaat met name uit afgevaardigden van grote Nederlandse bedrijven (oa. SAP Nederland, Philips, Bergson/Ordina, Getronics PinkRoccade, ICT~Office, Scherrenberg Makelaardij) en uit een afgevaardigde van branchevereniging ICT~Offic...
B HBO-ICT
Betrokken werkveld en overige informatie Naast de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen, ook via de Landelijke Werkveldadviesraad van HBO-I. Die Raad bestaat met name uit afgevaardigden van grote Nederlandse bedrijven (oa. SAP Nederland, Philips, Bergson/Ordina, Getronics PinkRoccade, ICT~Office, Scherrenberg Makelaardij) en uit een afgevaardigde van branchevereniging ICT~Office. De Raad van Advies geeft het HBO-I ondermeer advies over de beroepscompetenties van icters over vij...
Ad ICT-Beheer
Betrokken werkveld en overige informatie Naast de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen, ook via de Landelijke Werkveldadviesraad van HBO-I. Die Raad bestaat met name uit afgevaardigden van grote Nederlandse bedrijven (oa. SAP Nederland, Philips, Bergson/Ordina, Getronics PinkRoccade, ICT~Office, Scherrenberg Makelaardij) en uit een afgevaardigde van branchevereniging ICT~Office. De Raad van Advies geeft het HBO-I ondermeer advies over de beroepscompetenties van icters ove...