HBO-Monitor

De HBO-Monitor is een langlopend onderzoek onder afgestudeerden in het hbo. Ongeveer anderhalf jaar na afstuderen worden gediplomeerden benaderd om deel te nemen aan een vragenlijst. Deze vragenlijst biedt onder meer inzicht in hoe zij denken over hun hbo-opleiding, wat hun arbeidsmarktpositie is, en in welke mate zij beschikken over de in de praktijk benodigde competenties. Voor het kunstonderwijs is de specifieke Kunsten-Monitor ontwikkeld.

Uw instelling aanmelden?
Op dit moment neemt ongeveer 90 procent van alle Nederlandse hogescholen deel aan de HBO-Monitor c.q. Kunsten-Monitor. Neemt uw hogeschool nog geen deel, maar bent u wel geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met de ROA-onderzoekers via het contactformulier. Zij gaan graag met u in gesprek.

Meer informatie
Meer informatie over de HBO-Monitor vindt u hier. Informatie over de Kunsten-Monitor treft u hier aan. Handige documentatie vindt u onder rapporten en links. Hebt u vragen over het onderzoek? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over de HBO-Monitor, de veelgestelde vragen over de Kunsten-Monitor, of neem contact met ROA op.

Resultaten voorgaande HBO en Kunsten-Monitors
Benieuwd naar de resultaten uit de vorige HBO- en Kunsten-Monitors? De belangrijkste bevindingen vindt u hier. Meer gedetailleerde informatie? Bekijk dan uw instellingsrapportage of bezoek het arbeidsmarktinformatiesysteem van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Haal de optimale respons uit de HBO-Monitor
De verschillen in respons tussen hogescholen is soms groot. Uit ervaring is gebleken dat hogescholen die veel aandacht besteden aan hun alumni een beduidend hogere respons behalen dan hogescholen die dat niet doen. Om hogescholen hierbij te helpen, zijn er speciaal voor social media banners ontwikkeld in de huisstijl van de HBO- en KUO-Monitor, waarmee hogescholen deze onderzoeken onder de aandacht van hun alumni kunnen brengen.


Factsheet HBO-Monitor 2023
Het ROA en de Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk een Factsheet uitgebracht met de resultaten van de HBO Monitor 2023. 


Informatie