Verduurzaming & maatschappelijke opgaven

Workshops en masterclasses


26 - Plastics: wie durft
dr. Margie Topp - Windesheim, lectoraat Kunststoftechnologie       

Plastics zijn omstreden. Ooit als nieuwe materialen ontwikkeld voor hun speciale eigenschappen, tegenwoordig overal aanwezig en meestal als afvalmateriaal weggezet. Een gebrek aan kennis bij het publiek, misinformatie en geld spelen ook hier een rol, maar wat weten we nu echt van deze materialen en waar wil je ze nu wel in onze samenleving en waar niet? Wat vinden we van sommige alternatieven en word je daar nou wel blij van?


27 - 4E Model voor Waardecreatie: samenwerken aan de SDGs    
dr. Liesbeth Rijsdijk, Maria Garcia-Alvarez MA - Windesheim Honours College, Global Project and Change Management    

In deze workshop gaan we samen aan de slag met het 4E model voor Meervoudige Waardecreatie gerelateerd aan de SDGs. De methode is ontwikkeld voor het semester The Value Creators van de opleiding Global Project and Change Management van Hogeschool Windesheim, waarmee we vorig jaar de derde prijs wonnen van de Nederlandse Hogeronderwijspremie. We zijn bezig de methode te digitaliseren en verder te upgraden. Deel van de workshop wordt ook gebruikt om hiervoor input te verzamelen. 


28 - Regenerative Higher Education ? Connecting University (of Applied Sciences) Education with Sustainable Transition Challenges 
Bas van den Berg, MSc. FRSA - De Haagse Hogeschool, kenniscentrum Mission Zero

De podcast aflevering geeft een systemisch beeld van regeneratief onderwijs wat beoogt aan te sluiten bij de grote transitievraagstukken van onze tijd met de intentie om deze te helen. En ook de barrières die er zijn als docent, onderzoeker, en instelling om dit (nog beter) te doen. Deze inzichten komen voort uit 26 interviews met vooruitlopende onderwijzers in West- Europa die dit al (proberen te) doen. De intentie van de aflevering is om een aantal van de impliciete systeemfouten, zoals de nadruk op meetbaarheid en bestuurbaarheid, zichtbaar te maken zodat daar verandering in kan komen.


29 - SDGs in het onderwijs met het Green Ambassador Programma van de Hanzehogeschool Groningen
Janine Brons, Joanne Boonstra, Antoinette Bos  - Hanzehogeschool Groningen Green Team
    
In deze workshop gaan we aan de slag met de Sustainable Development Goals! Hoe integreer je de SDG's in het onderwijs? We nemen je mee in de stappen die de Hanzehogeschool Groningen al heeft gezet met het Green Ambassador Programma. We laten je zien hoe je bij kan dragen aan het stimuleren van duurzaam onderwijs vanuit jouw rol als docent, student of als manager. Dit doen we aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden. Samen gaan we aan de slag om het onderwijs te verduurzamen! Presentatie downloaden