Diverse onderwerpen

 

Workshops en masterclasses


30 - Onderwijsinnovaties als complex veranderproces
drs. Ronald Ulrich, drs. Maaike van Hennik, drs. Lilian Scholing -  Hogeschool Leiden, fac. Management & Bedrijf en lectoraat Contextueel Veranderen; Hogeschool van Amsterdam, fac. DMCI, opleiding Creative Business en communicatie
    
Veel onderwijsinnovaties bereiken niet de beoogde resultaten. Een belangrijke oorzaak daarvoor is dat onvoldoende onderkend wordt dat onderwijsinnovaties vaak complexe veranderprocessen zijn. Een veranderkundig perspectief kan helpen om het succes van onderwijsinnovaties te vergroten.We bespreken de complexiteit van onderwijsinnovaties als veranderproces en wat er nodig is om die complexiteit te hanteren. Dat illustreren we aan de hand van twee voorbeelden: het herontwerp van het onderwijs bij de faculteit Management & Bedrijf van Hogeschool Leiden en de vorming van de opleiding Communicatie & Creative Business bij de Hogeschool van Amsterdam. Daarna gaan deelnemers in groepjes aan de slag met eigen casussen.


31 - Uitkomsten van de jaarlijkse hogescholen website benchmark
Pim Busker, Bouke Weening - theFactor.e | Human First Digital Agency

Er is meer dan 200 uur onderzoek gestoken in het testen van de websites van de 20 grootste hogescholen met havo, vwo en mbo 4 scholieren en studenten. We keken naar hoe het studiekeuzeproces van scholieren werkt en onderzochten hoe de websites hier op aansluiten. De uitkomsten geven handvatten voor alle hogescholen over de online inrichting van het wervingsproces. We hopen de hogescholen achter te laten met concrete handvatten waarmee ze hun digitale informatievoorziening kunnen verbeteren. Hoewel er een ranglijst is wordt deze niet gepresenteerd. Wel wordt er goed gekeken naar best practises.     


32 - De impact van technologie op de samenleving/verantwoord innoveren    
dr. Colette Cuijpers, drs. Jo-An Kamp - Fontys Hogescholen 

In deze sessie gaan we in op de vraag waarom het belangrijk is om na te denken over de impact van technologie op de samenleving (en wat dit betekent voor de praktijk). We laten je kennismaken met de Technology Impact Cycle Tool, een gratis online toolkit (ontwikkeld door Fontys) die je helpt om betere beslissingen te nemen door vragen te stellen in categorieën als stakeholders, data, privacy, menselijke waarden en criminele actoren maar je ook na laat denken ook over zaken als transparantie, inclusiviteit en duurzaamheid en je uitdaagt om je blik te verbreden door na te denken over mogelijke toekomstscenario's. 


33 - Richting Europa    
drs. Rob Verhofstad, drs. Inez Meurs, drs. Maggy Ovaa - Regieorgaan SIA en HAN University of Applied Sciences

Waarom zijn Europese onderzoek- en innovatie programma's van belang voor het praktijkgerichte onderzoek? Welke ingrediënten dragen bij aan een succesvolle strategie voor deelname aan Europese programma's? Hoe kun jij hieraan bijdragen vanuit jouw rol als bestuurder, manager, onderzoeker of beleidsmedewerker? Waar ligt het verband tussen onderzoek in de regio en in Europa, tussen onderzoek, innovatie en onderwijs? Ga in gesprek met een bestuursvoorzitter van een hogeschool en een programmamanager van SIA over praktijkgericht onderzoek in Europa en neem nieuwe inzichten en concrete ideeën uit de sessie mee terug naar jouw werkomgeving.  


34 - Duurzame verankering van toetsbekwaamheid
dr. Tamara van Schilt-Mol, dr. Liesbeth Baartman - HAN University of Applied Sciences, Hogeschool Utrecht

De afgelopen jaren is de aandacht voor de toetsbekwaamheid van hbo-docenten sterk toegenomen. In het project ‘Je ogen uitkijken’ wordt – samen met de hogescholen die aangesloten zijn bij het Netwerk Toetsbekwaamheid – nagedacht over hoe aandacht voor toetsbekwaamheid duurzaam verankerd kan worden in de kwaliteitscultuur van hogescholen. Er zijn concrete handvatten ontwikkeld die kunnen helpen om (op hogeschool-, faculteits- en/of opleidingsniveau) het gesprek over duurzame verankering te voeren, een visie hierop te ontwikkelen, en de verankering te borgen. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de (theoretische) achtergronden van de ontwikkelde handvatten en gaan de deelnemers hier actief mee aan de slag.


35 - De driehoek werken, leren en innoveren centraal
Patrick Cramers, Willemijn van der Geest, Ariane Donselaar - Regieorgaan SIA

Intro over de noodzaak om in het hbo de driehoek leren, werken, innoveren centraal te stellen. Hoe is de samenwerking nu en waar zitten knelpunten? Vervolgens laten we mensen uit de driehoek aan het woord: Innovatietrainee, MKB-onderneming, Docent/onderzoeker, Opleidingscoördinator. Daarna wordt het gesprek gevoerd met de deelnemers aan de hand van de volgende vragen: Wat betekent de driehoek voor de samenwerking tussen onderzoek en onderwijs aan de hogeschool? Hoe raakt de driehoek je eigen werk? Hoe zou je kunnen bijdragen aan de samenwerking in de driehoek vanuit je eigen rol?