Actualiteit

Samen werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit

In de afgelopen decennia is het hbo steeds diverser geworden in de samenstelling van studenten en medewerkers. Dat is enorm inspirerend. Het plaatst hogescholen voor nieuwe vraagstukken wat betreft onze opdracht. Deze vraagstukken kunnen per hogeschool verschillen en zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de regio, grootte, studentenpopulatie, cultuur en signatuur. Ter inspiratie en als handvat om in de hogescholen aan de slag te gaan met het realiseren van een inclusieve onderwijs-, onderzoek- en werkomgeving publiceert de VH een position paper. 

Voor de invulling van de opdracht om samen te werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit geeft het position paper zes speerpunten:

  1. Hogescholen zijn toegankelijk voor alle studenten;
  2. Personeel als herkenbare afspiegeling van de (regionale) samenleving en studentenpopulatie;
  3. Medewerkers dragen bij aan het omgaan met inclusie en diversiteit;
  4. Iedereen voelt zich ‘thuis’ op een hogeschool waar álle stemmen gehoord worden;
  5. Gelijke kansen op stage- en arbeidsmarkt;
  6. Praktijkgericht onderzoek met aandacht voor inclusie en diversiteit.