Actualiteit

Tevredenheid medewerkers in het hbo stijgt opnieuw

Een ruime meerderheid (80%) van de medewerkers in het hoger beroepsonderwijs is tevreden of zeer tevreden over hun werk. De afgelopen twee jaren is dit percentage verder gestegen (+2%). De hogescholen scoren hiermee 9 procentpunten beter dan het landelijk gemiddelde, waar 71% van de medewerkers tevreden of zeer tevreden is.

Dit blijkt uit de vierde editie van het benchmarkrapport ‘Werkbeleving in hogescholen’, dat is uitgegeven door Zestor. In het rapport zijn de resultaten gebundeld van een medewerkersonderzoek bij 16 hogescholen in de periode 2016-2018.

Enthousiasme medewerkers
Opvallend is de trend door de jaren heen. Sinds de eerste benchmarkperiode (2010-2012) zijn medewerkers steeds positiever over hun werk en over hun hogeschool. De employee Net Promotor Score (eNPS) meet de kans dat werknemers hun werkgever aanbevelen bij bekenden. Hoe meer promoters, hoe hoger de eNPS-score en hoe enthousiaster de medewerkers zijn. Bij de hogescholen komt die eNPS-score nu uit op 16%, wat 20 procentpunt beter is dan het landelijke gemiddelde van werkend Nederland (eNPS = -4%).

Hoogste score voor ‘Werk en perspectief’
Bij de deelnemende hogescholen is de tevredenheid over tien thema’s onderzocht. Op alle thema’s blijft de tevredenheid gelijk of neemt die toe ten opzichte van de voorgaande meting. Met als hoogste score een 7,7 voor het thema ‘werk en perspectief’. Volgens de medewerkers zijn de drie belangrijkste thema’s: de kwaliteit van het  onderwijsprogramma (die een 7,6 scoort), de kwaliteit van de hogeschool (een 7,1) en de samenwerking binnen de hogeschool (eveneens een 7,1).

Laagste tevredenheid op ‘Academie- of dienstdirectie’ en ‘Werkdruk’
Medewerkers zijn het minst tevreden over de werkdruk (6,8) en de academie-/dienstdirectie (6,5). Wel laten ook deze thema’s een lichte verbetering zien in vergelijking met 2016. In de cao-hbo is vorig jaar afgesproken dat iedere hogeschool beleid ontwikkelt om werkdruk tegen te gaan.

Plezier in het werk belangrijk
Binnen de thema’s komen er aspecten van het werk naar voren waaraan medewerkers veel belang hechten. In de ‘top tien’ met de belangrijkste aspecten staat het ‘plezier in het werk’ op de eerste plaats. De gemiddelde tevredenheid over deze tien aspecten komt uit op een 7,6; dat is 0,3 punt hoger dan de tevredenheid over alle metingen. Er zijn ook verbeterpunten, waarvan ‘de balans tussen werk en privé’ en de ‘samenwerking binnen het team/opleiding’ het belangrijkst worden gevonden. Deze aspecten kunnen beter volgens respectievelijk 49% en 36% van de medewerkers.

Het beste uit zichzelf halen
Van alle hogeschoolmedewerkers heeft 28% in sterke mate het gevoel dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen in hun werk. Dit percentage ligt flink hoger dan bij werkend Nederland (7%). Hogeschoolmedewerkers blijken bovengemiddeld tevreden over de mogelijkheid om in het werk (nieuwe) vaardigheden aan te leren (score van 7,5). Vergeleken met 2016 zijn ze over dit aspect zelfs nog iets tevredener geworden. De score over de opleidings- en professionaliseringsmogelijkheden komt uit op een 7,3.

Over het onderzoek
Het onderzoek ‘Werkbeleving in hogescholen’ is in opdracht van Zestor uitgevoerd door Integron. In de vraagstelling komt een breed palet aan werkgerelateerde aspecten aan bod. Hogescholen kunnen de onderzoeksuitkomsten gebruiken om knelpunten te identificeren en de tevredenheid van hun medewerkers verder te verbeteren. In de cao voor het hoger beroepsonderwijs is afgesproken dat hogescholen elke twee jaar een medewerkersonderzoek uitvoeren.

Over Zestor
Zestor zet zich met cao-partijen in voor een inclusieve en goed functionerende arbeidsmarkt in het hbo. Het fonds stimuleert de sector bij het invullen van goed werknemer- en werkgeverschap en streeft naar een gezond en veilig werkklimaat in het hbo, waarbinnen medewerkers zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Ook signaleert Zestor trends, ontsluit het kennis en nieuwe inzichten voor de sector en faciliteert het de samenwerking tussen hogescholen.