Opleidingsprofielen

Voor elke opleiding, aangeboden door meer hogescholen, is door het landelijk opleidingsoverleg een profiel opgesteld. Zie hieronder de verschillende profielen per sector. Voor het opstellen van een (landelijk) opleidingsprofiel is een procedure vastgesteld (voer 'procedure' in bij 'Zoeken' rechtsboven).

Filter de profielen
Opleiding
B Management van de leefomgeving
B Milieukunde
B Milieutechnologie
B Toegepaste biologie
B Tuinbouw & agribusiness
B Tuinbouw en akkerbouw
B Tuin- en landschapsinrichting
B Voedingsmiddelentechnologie
M Agribusiness development
M Innovative dairy chain management
AD Bedrijfskunde en agribusiness
AD Dier- en veehouderij
AD Duurzaam bodembeheer
AD Duurzame watertechnologie
AD Educatie en kennismanagement groene sector bloemsierkunst
AD Land- en watermanagement