Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Voedingsmiddelentechnologie

Betrokken werkveld en overige informatie

  • Het opleidingsoverleg verloopt via het Domein Applied Science (DAS).
  • Naast werkveldcommissies van de individuele opleidingen betrekt DAS het werkveld via een landelijk overleg Werkveldadviescommissies Applied Science. Tevens voert het domein structureel overleg met relevante topsectoren brancheorganisaties en beroepsverenigingen
  • De profielbeschrijving van de Bachelor of Applied Science is opgesteld in samenwerking met de landelijke werkveldvertegenwoordigers en is gevalideerd door alle regionale werkveldcommissies van de individuele hogescholen. Een uitvoerige beschrijving van dit proces is te vinden in de profielbeschrijving.

Overleg(gen) en contactpersonen


Opleidingsprofielen

Hogescholen