Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Sociaal-juridische dienstverlening

Betrokken werkveld en overige informatie

  • Naast de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen, via een periodieke landelijke werkveldadviescommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale werkveldcommissies aangevuld met personen uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven.
  • Het Croho is in deze opleidingsprofielenbank leidend bij onder meer de toedeling van opleidingen naar hbo-sector. Voor deze opleiding echter geldt dat hogescholen in het algemeen hem aanbieden in het de hbo-sector economie.

Overleg(gen) en contactpersonen


Opleidingsprofielen

Hogescholen