Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in pedagogiek

De Stichting Beroepskwalificaties Lerarenopleidingen heeft in samenwerking met het werkveld de competenties beschreven die elke leraar moet bezitten (zie www.lerarenweb.nl). Deze bekwaamheidseisen zijn op 1 augustus 2006 vastgelegd in de Wet BIO (beroepen in het onderwijs, zie www.minocw.nl).


Opleidingsprofielen

Hogescholen