Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in consumptieve techniek i en ii

Betrokken werkveld en overige informatie
De Stichting Beroepskwalificaties Lerarenopleidingen heeft in samenwerking met het werkveld de competenties beschreven die elke leraar moet bezitten (zie http://www.lerarenweb.nl). Deze bekwaamheidseisen zijn op 1 augustus 2006 vastgelegd in de Wet BIO (beroepen in het onderwijs, zie www.minocw.nl).

Overleg(gen) en contactpersonen

Profielen
Zie website 10voordeleraar.nl


Opleidingsprofielen

Hogescholen