Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Global project and change management

Overleg(gen) en contactpersonen

  • Landelijk Opleidingsoverleg Global Project and Change management
  • Lineke Stobbe, voorzitter

Deze opleiding valt onder Croho-onderdeel 'sectoroverstijgend'.


Hogescholen