Profielen

Profiel

B Fiscaal recht en economie

Betrokken werkveld en overige informatie

  • Via Landelijk overleg Finance, tax and Advice (LOFTA)
  • Per 1 september 2018 worden de opleiding Financial Services Management en de opleiding Fiscaal Recht en Economie samengevoegd tot de nieuwe opleiding Finance, Tax and Advice.

      Overleg(gen) en contactpersonen


Profielen

Hogescholen