Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B European studies

Betrokken werkveld en overige informatie
Via de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen en het landelijk opleidingsoverleg.

Overleg(gen) en contactpersonen

  • Landelijk Opleidingsoverleg European Studies, voorzitter Ben Wijering 

Opleidingsprofielen

Hogescholen