Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

AD Sociaal werk in de zorg

Toelichting
Het profiel voor deze Ad is nu het Landelijk opleidingsprofiel Associate degree-opleiding Sociaal Werk (zie hieronder). De naamsverandering voor wat betreft het Croho wordt in gang gezet.

Overleg en contactpersoon


Opleidingsprofielen

Hogescholen