Sectorale adviescolleges

Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). Het bestuur van de Vereniging Hogescholen kent voor elke sector een portefeuillehouder die reguliere contacten onderhoudt met het desbetreffende adviescollege. In dat overleg vindt bijvoorbeeld afstemming plaats over de gezamenlijke competentieprofielen. Voor een goede aansluiting op de beroepspraktijk hebben de hogescholen een continue contact met het werkveld en met beroepsorganisaties.
 

Sectoraal adviescollege hoger agrarisch onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   mw. drs. H.P. de Vlieger voorzitter directie Aeres Hogeschool

Leden   dhr. H. Ankone directeur Water & Land / Natuur Hogeschool Van Hall Larenstein
    dhr. T. Hattink sectordirecteur Geo Media & Design en Tuinbouw en akkerbouw HAS Hogeschool
    dhr. P. Pot beleidsadviseur School of Agriculture Hogeschool Inholland Delft
         

Secretaris   dhr. S. Hees   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger economisch onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   dhr. mr. W.W. Baumfalk domeinvoorzitter Economie en Management Hogeschool van Amsterdam

Leden   dhr. Th.H.M. Joosten MSM directeur Faculteit Economie en Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. drs. R.F.A.M. Ketelaar instituutsdirecteur Hogeschool Rotterdam
    dhr. A.M.G. Smits directeur Hotel Management School Zuyd Hogeschool
    mevr. drs. M.J.H. Spee-Rijnders directeur Journalistiek Fontys Hogescholen

Secretaris   mevr. drs. M. Keizer   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorgonderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   dhr. drs. A. Nimis directeur Gezondheidszorg Hanzehogeschool Groningen

Leden   mevr. S.L.F.Burgers-Geerinckx directeur Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport De Haagse Hogeschool
    dhr. R.L.J. Clement MHA directeur Gezondheidszorg Zuyd Hogeschool
    dhr. J.J. van der Moolen directeur instituut gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam
    mevr. W.J.M. Scholte Op Reimer PhD directeur Gezondheidszorg Hogeschool van Amsterdam
    mevr. C. Sino directeur instituut verpleegkunde studies Hogeschool Utrecht
    mevr. Ch. de Vries-de Winter MSc. directeur instituut verpleegkundige studies Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Secretaris    mevr. drs. S. Hoogeveen   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger pedagogisch onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   mevr. I. Janssen MA head of School of Education Stenden 

 Leden   mevr. M. de Beus MSc faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool
    mevr. dr. G. Geerdink associate lector Kwaliteit van lerarenopleiders  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. drs. J. Kieft opleidingsmanager Katholieke Pabo Zwolle
    dhr. dr. B. Koster lector Werkplekleren Fontys Hogescholen
    dhr. dr. E. van Schooten lector Taalverwerving en Taalontwikkeling Hogeschool Rotterdam

Secretaris       Vereniging Hogescholen

 


Sectoraal adviescollege hogere sociale studies

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   mevr. M. Garnier dean Academie voor Sociale Studies Hanzehogeschool

Leden   mevr. H. Jumelet directeur Domein Gezondheid, Sport & Bewegen en Welzijn Hogeschool Inholland
    mevr. drs. E. Nauta directeur Instituut voor Social Work Hogeschool Utrecht
    dhr. J. Oversier directeur Instituut voor Sociale Opleidingen Hogeschool Rotterdam
    mevr. M. van der Put - van der Vange, MSC directeur Academie Sociale Studies Avans Hogeschool
    mevr. H. Schaap directeur Instituut Maatschappelijke en Sociaal Culturele Studies Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Secretaris   mevr. drs. M. Keizer   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   mevr. dr. J.A. Hoekstra MSc directeur Faculteit Techniek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leden   dhr. drs. R.J.C. Bartelink directeur Business, Building & Technology Saxion
    dhr. drs. D. van der Bijl MME directeur Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica Hogeschool Inholland Alkmaar
    dhr. drs. H.J.A. Schroën directeur Faculteit Bèta Sciences and Technology Zuyd Hogeschool
Geassocieerde leden   dhr. drs. ing. D. Blankestijn domeinvoorzitter Engineering  
    mevr. dr. R.I.M. van Haaften domeinvoorzitter Applied Sciences  
    dhr. drs. R.A.M. Tönissen MME domeinvoorzitter Bouw & Ruimte  
    mevr. D.M. Heeroma domeinvoorzitter Creative Technologies   
    dhr. G.A. van Leunen domeinvoorzitter Maritime Operations  
    dhr. drs. ir. F. Vonken domeinvoorzitter HBO-i  

Secretaris   dhr. P.P.F. Hollman   Vereniging Hogescholen

Het sac htno hanteert dit huishoudelijke reglement.
 

Sectoraal adviescollege kunstonderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter    mevr. drs. Th. Jonker directeur HKU College, expert HKU Expertisecentrum Educatie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Leden   mevr. drs. F.C.N.M. den Boer directeur Academie voor Kunst en Vormgeving / St. Joost Avans Hogeschool
    dhr. J.J.L. Chabot directeur Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam
    dhr. H.G.J. van den Elsen Dean of School of Performing Arts Hanzehogeschool Groningen
    dhr. L.J. Molendijk manager Educatie Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

Secretaris   mevr. drs. J.P.C. Kivits   Vereniging Hogescholen