Profiel

Emiel de Groot

Emiel is beleidsadviseur voor dossiers op het gebied van onderzoek, onderwijs en internationalisering. Emiel is eveneens verantwoordelijk voor het dossier kwaliteitszorg.

Netwerken

Secretaris Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek
Hogescholen voeren onderwijstaken en onderzoekstaken uit. Reeds vanaf de start van het praktijkgerichte onderzoek is het belang van de kwaliteit ervan onderkend. De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) beoordeelt de kwaliteitsbewaking van het onderzoek aan hogescholen door middel van audits. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van onderzoeksevaluaties. De VKO is een onafhankelijke commissie. Zij bepaalt haar eigen werkwijze binnen de kaders die door de gezamenlijke hogescholen en hun stakeholders zijn ontwikkeld (zie basisdocument kwaliteitszorg onderzoek hogescholen). De VKO beperkt zich niet tot het beoordelen, maar komt op basis van haar evaluerende activiteiten tot analyses en aanbevelingen voor verdere verbetering van het kwaliteitszorgsysteem.

Secretaris Bestuurscommissie Internationalisering
De Bestuurscommissie Internationalisering (BCI) adviseert het bestuur en de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen over internationaliseringsvraagstukken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over advisering over standpunten ten aanzien van EU-programma’s als Horizon 2020 en Erasmus+. Een ander voorbeeld vormt de lange termijn visie van de Vereniging Hogescholen op internationale studentenmobiliteit. Daarnaast is de BCI een bestuurlijk discussieplatform voor hogeschoolbestuurders met betrekking tot alle internationale aspecten van het hbo. De BCI vergadert vijf keer per jaar.

Stakeholders
De belangrijkste stakeholders zijn: het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, het netwerk van onderzoeksadviseurs en kwalitieitzorgmedewerkers, international offices, Nuffic, Neth-ER en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.