Profiel

Emiel de Groot

Emiel is beleidsadviseur onderzoek is verantwoordelijk voor het dossier kwaliteitszorg.

Secretaris Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek
Hogescholen voeren onderwijstaken en onderzoekstaken uit. Reeds vanaf de start van het praktijkgerichte onderzoek is het belang van de kwaliteit ervan onderkend. De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) beoordeelt de kwaliteitsbewaking van het onderzoek aan hogescholen door middel van audits. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van onderzoeksevaluaties. De VKO is een onafhankelijke commissie. Zij bepaalt haar eigen werkwijze binnen de kaders die door de gezamenlijke hogescholen en hun stakeholders zijn ontwikkeld (zie basisdocument kwaliteitszorg onderzoek hogescholen). De VKO beperkt zich niet tot het beoordelen, maar komt op basis van haar evaluerende activiteiten tot analyses en aanbevelingen voor verdere verbetering van het kwaliteitszorgsysteem.

Stakeholders
De belangrijkste stakeholders zijn: het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, het netwerk van onderzoeksadviseurs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Gerelateerde websites